Indrek Saar: innovaatilised digilahendused suurendavad kultuuri elujõudu

Ann VaidaEuroopa, Kultuur

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb täna, 28. veebruaril Bulgaarias Sofias algaval Euroopa Liidu kultuuriministrite kohtumisel. Ministrite arutelu keskmes on kultuuri ühendav roll euroliidu tuleviku kujundamisel ja ühiskonna sidustamisel ning noorte tõhusam kaasamine Euroopa väärtuste säilitamisel ja kujundamisel. Ühtlasi osaleb kultuuriminister seejärel algaval Euroopa Liidu ja Aasia kultuuriministrite kohtumisel. 

Kultuuriminister Indrek  Saare sõnul tuleb leida lahendusi, mis aitaksid kaasa kultuuri levikule ning tooksid rohkem noori kultuuri looma ja tarbima. „Eelseisvas ministrite debatis tugineme suuresti meie eesistumise ajal tõstatatud teemadele. Need on ligipääsu parandamine kultuurile digivahendite kaudu ning tõhusam töö publiku, eriti noorte kaasamisel. Eesti kogemus näitab, et  innovaatilised digilahendused suurendavad huvi kultuuri eri valdkondade vastu ja seeläbi tagavad sellele elujõu,“ ütles Saar.

Ministrite kohtumise aruteluteemad hõlmavad muuhulgas veel kultuuritöötajate mobiilsust, kultuuriinstitutsioonide koostöö parandamist, koostööd UNESCO ja Euroopa Nõukoguga ning juurdepääsu parandamist euroliidu rahastusele.

Kultuuriministrite kohtumisele on kutsutud ka Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikide, Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu ja UNESCO esindajad. Euroopa Liidu kultuuriministrite kohtumisega samaaegselt toimub Sofias ka Euroopa Liidu ja Aasia kultuuriministrite kohtumine. Ka sellel kohtumisel osaleb minister Saar ning Eesti esindajana teeb ettekande Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts.