Indrek Saar ja Züleyxa Izmailova kutsuvad sotsiaaldemokraate ja rohelisi tihedamale koostööle energiakriisi lahendamiseks

digiKeskkond

Kõrgete energiahindade valguses teevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ja Roheliste juht Züleyxa Izmailova oma erakondade volikogudele ettepaneku kutsuda ellu kliimamuutuse teemaline koostööformaat. 

„Rohepööre, mis on Euroopa Liidu vastus kliima- ja energiakriisile, on edukas siis, kui sellel on lai ühiskondlik toetus. Selle eeldus on, et muutustega kaasnevad raskused ei jää kõige nõrgemate kanda. Vastupidi – seekordne tööstusrevolutsioon peab koos uute majandusmudelitega looma võrdsemaid võimalusi,“ selgitas Indrek Saar, miks lähitulevikus on erakondadevaheline koostöö hädavajalik.

Roheliste volikogu esimees Aleksander Laane: “Kõige odavam elekter on kütusevaba elekter. Kui võtame rohepöörde võimalusi tõsisemalt ja tagame järgmise 8-10 aasta jooksul taastuvenergia tootmisvõimsustele ja salvestusele lihtsama teekonna turule, siis saavad tarbijad mõistliku hinnaga elektri ja riik võimaluse eksportida päriselt rohelist energiat ka riigist välja kas tegelikult või bilansiliselt. Pean oluliseks, et kõigil oleks võimalus roheenergia tootmisesse investeerida ja sellest kasu saada.”

Mööduval nädalal kohtusid nii erakondade juhid kui ka volikogude juhid ning arutasid võimalusi teha tänases riigi juhtimise kriisis omavahel tihedamat koostööd, et viia taastuvenergia ambitsioon tagasi 100% tasemele. Ja seda aastaks 2030! Seda nõuab kliimakriis ja see tagab tarbijaile odavaima elektrihinna.

„Just rohelised ja sotsiaaldemokraadid on need kaks erakonda, kes toetavad rohepööret ja peavad samal ajal silmas ka selle mõju ühiskonnale. Seetõttu on mõistlik jõud ühendada eesmärgiga töötada Eesti jaoks välja erakondade ülene poliitiline programm, kuidas kliimaeesmärkide täitmisest võidaks nii keskkond kui ka kogu ühiskond,“ kommenteeris koostööplaane sotsiaaldemokraatide volikogu esimees Eiki Nestor.

“Soodsam energiahind omab väga laiapõhjalist mõju nii ettevõtetele kui ka kogu elanikkonnale,” rõhutas roheliste juht Züleyxa Izmailova. “Keskerakonna poolt välja pakutud energia käibemaksu alandamise ettepanek lükkab vaid edasi tegelikule probleemile lahenduse leidmist. Nüüd on aeg vaadata tõele näkku ja päästa taastuvenergia investeeringud paisu tagant välja, mis looks tasuvaid töökohti ja heaolu kõigile.”

Saar ja Izmailova tegid täna erakondade volikogudele ettepaneku töötada ühiselt välja programm ja lahendused, mis aitavad kaasa, et tulevikus oleks Eesti keskkonnasõbralik ja solidaarne ning ka jätkuvalt uuenduslik ning avatud.

Kahte erakonda seovad ka sarnased arusaamad elurikkuse, metsaraie ja säästva transpordi küsimustes.