Jaak Juske: haridusminister on jätnud koolid ja lapsevanemad teadmatusse

digiHaridus

Sotsiaaldemokraat Jaak Juske peab lubamatuks, et haridus-ja teadusministeerium eesotsas minister Mailis Repsiga on jätnud uue kooliaasta künnisel infopuudusesse nii õpetajad kui lapsevanemad, kes ei tea, mis saab viiruse levides õppetööst.

„Kolme nädala pärast algab õppeaasta. Kohe on lõppemas õpetajate suvepuhkused. Samal ajal on Eestis suurenemas nakatanute arv. Koolid ootavad ministeeriumilt juhtnööre, kuidas käituda viiruse teise laine saabudes ning kuidas korraldada õppetööd. Lastevanemate ja laste hulgas valitseb teadmatus, mis juhtudel minnakse taas üle distantsõppele,“ märkis Juske.

Seoses infonappusega saatis Juske koos Katri Raigiga Mailis Repsile kirjaliku küsimuse. „Kas ministeeriumil on  kogu energia kulunud suvel uue ühendameti töö käivitamiseks, kuna 10. augusti seisuga pole ikka veel suudetud koolidele saata  juhiseid õppetöö korraldamiseks?  Millal on kavas seda teha?,“ pärivad nad Repsilt.

Lisaks peab haridusminister ütlema, milliseid samme on ministeerium suve jooksul astunud, et parandada ning ühtlustada koolide valmisolekut distantsõppele üleminekuks. „Kuidas on plaanis aidata järgi neid õpilasi, kellel tekkis kevadise distantsõppe ajal raskusi õppekava omandamisel? Kas on plaanis eraldi samme erivajadustega õpilaste ja eesti keelt mitte emakeelena rääkivate õpilaste kvaliteetse õppe tagamiseks distantsõppe tingimustes?,“ küsivad sotsiaaldemokraadid.

Veel tuleb ministril selgitada, kuidas plaanib ministeerium tagada õpetajate kui riskirühma kuuluvate isikute turvalisuse viiruse teise laine saabudes.