Jaanus Marrandi: elektrituruseaduse muudatused jätavad tagaukse lahti liigsete toetuste maksmiseks Eesti Energiale

Ann VaidaMajandus

Sotsiaaldemokraat Jaanus Marrandi kritiseeris täna riigikogus vastu võetud elektrituruseaduse muudatusi, mis eelistavad liigselt riigile kuuluvat Eesti Energiat ja jätavad lahti võimaluse maksta üleliia kõrgeid taastuvenergia toetusi.

Marrandi kinnitusel on antud seaduse puhul tegu näitega halvast seaduseloomest, mis on pandud kokku eri osadest, mis omavahel ei haaku. „Probleemid algavad taastuvenergia toetustest, õieti tuulega seotud taastuvenergia toetustest,“ lausus Marrandi.  Tema hinnangul on valukohaks pikalt vindunud vaidlus Tootsi tuulepargi ümber, mida soovib arendada Eesti Energia. Antud maale pole antud otsest õigust ehitada, kuigi Euroopa Komisjoni riigiabi suuniste kindel nõue on, et arendajal peab see õigus olema. Vastav säte pidanuks jõudma ka seadusesse, lisas Marrandi.

„Sotsiaaldemokraadid leiavad, et seaduses on vaja otse ja ilma vigurdamata öelda, et Eesti riik ei soovi enam jätkata ülemäära kõrgete taastuvenergia toetustega. Tehnoloogiad on arenenud, tuulikute efektiivsus suurenenud,“ rääkis Marrandi. „Me tahame suuremat õigusselgust, me tahame, et Eesti Energia üldkoosolek ehk rahandusminister ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ütlevad üheselt, et riigiettevõttele ei saa luua eriolukorda ega võtta talle Eesti elanike taskust kaks korda kõrgemat taastuvenergia toetust.“ Paraku seadus seda ei tee ja jätab Marrandi väitel tagaukse vabaks liigsete toetuste maksmiseks riigiettevõttele. Mõistlik on osta vaba konkurentsi tingimustes taastuvenergiat vähempakkumistelt, leidis ta.

Samas kiitis Marrandi seaduse neid sätteid, mis võimaldavad viia suurtarbijateni väiksema võrgutasuga energiat, soodustades nii ettevõtlust ja energiamahukate investeeringute tulekut.

Mitu sotsiaaldemokraati jättis lõpphääletusel seaduse poolt hääletamata või hääletas vastu.