Jevgeni Ossinovski: ärme narri lapsi võltskodakondsusega

Kirill KlausKodakondsus

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, mis tagab, et Eestis sündinud ja siin elavad lapsed kasvaksid ka tegelikkuses üles Eesti kodanikena.

„Meie eelnõu eesmärgiks on teha korda jaanuari lõpus riigikogus vastu võetud kodakondsuse seaduse muudatused, mis küll andsid teoreetiliselt õiguse 1500 lapsel saada Eesti kodanikuks, ent tegelikult seadsid
ebaõiglaseid ja täitmatuid tingimusi kodakondsuse saamiseks. Meie eelnõu tulemusena kaob ära kuni 18-aastane kafkalik ooteperiood, kus lapsena Eesti kodakondsust taotlenud isik saab kodanikuks alles täisealiseks saades, mil tal õnnestub loobuda Vene Föderatsiooni kodakondsusest,“ ütles Jevgeni Ossinovski.

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse parandused jõustuvad 17. veebruaril. Nende alusel saab päriselt Eesti kodanikeks vaid 130 last. Ülejäänute puhul on tegu näilisusega, sest Venemaa seadused ei luba lapsi
kodakondsusest vabastada, mistõttu tuleb oodata seni, kuni lapsed jõuavad täisikka.