Jevgeni Ossinovski: Eestist on saanud riik, kus rohkem lapsi ei tähenda vaesusesse langemist

Ann VaidaLapsed ja pered

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kinnitusel on tänu viimastel aastatel astutud perepoliitilistele sammudele saanud Eestist lühikese ajaga riik, kus laste saamine ei too enam kaasa perede vaesusesse langemist.

„Oleme perepoliitikas saavutanud sotsiaaldemokraatide eestvõttel otsustava läbimurde. Tõusnud on lapsetoetused, üksi last kasvatava vanema toetuseks on loodud elatisabifond, koolilõuna on tasuta ka gümnaasiumis, riik toetab noorte huvitegevust,“ ütles Ossinovski riigikogus peetud arutelul. „ Kui 2014. aastal elas Eestis 9 protsenti lastest absoluutses vaesuses, siis aastaks 2016 oli see näitaja langenud pea kolm korda 3,5 protsendile.“

2017. aastal vähenes laste vaesus veelgi, sest riik hakkas siis vääriliselt toetama kolme ja enama lapsega peresid, kus vaesust seni kõige enam oli. „Erinevalt enamikest riikidest, saame me öelda, et keskmisena ei põhjusta laste saamine Eestis enam vaesusesse langemist. Veel 2014. aastal oli see nii,“ märkis Ossinovski. „Meie edu paistab silma riikide võrdluses. Kui Eesti sotsiaalkulutused üldiselt on osakaaluna SKTst ühed Euroopa madalamad, siis peredele panustab meist Euroopa Liidus rohkem ainult Luksemburg.“

Edusammud ei tähenda samas Ossinovski sõnul seda, et saaks loorberitele puhkama jääda. „Vähemalt lasteaia viimane aasta võiks olla osa koolikohustusest ning perele tasuta. See tagab, et majanduslikult vähemkindlustatud perede lapsed ei jääks rahapuudusel lasteaeda minemata,“ pakkus ta välja. Ka on valitsus võtnud sihiks vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmise, et isad saaksid rohkem lapsega kodus olla. Samuti tuleb riigil enam toetada paindlike lapsehoiuvõimaluste loomist.

Aga kui arutleda selle üle, kuidas Eesti rahvaarv tõusule pöörata, siis tuleb vaadata ka seda, kuidas tänaseid ilmakodanikke paremini hoida, leidis sotsiaaldemokraatide liider. „Kui sündimus on Eestis madal, siis enneaegne ja seega välditav suremus seevastu kõrge. Meil on ligi 1000 vigastussurma aastas, me oleme Euroopa tipus nii narkosurmade kui enesetappude poolest. Iga vigastussurm on aga ennetatav. Ka suremine paljudesse haigustesse juhtub Eestis liiga tihti liiga vara,“ osutas Ossinovski. Võtmeprobleemiks on siin inimeste tervisekäitumine, mis on tegelikult ka oluline iibeküsimus, lisas ta.