Jevgeni Ossinovski: ERJK vajab erakondade salaraha kontrolliks lisaõigusi

Kirill KlausKorruptsioon

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski andis täna riigikogu menetlusse muudatused, mis annavad Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile täiendavat jõudu poliitilise korruptsiooniga võitlemiseks. Samuti karmistaks eelnõu karistusi salaraha vastu võtmise eest.

„Erakondade aus rahastamine on demokraatia vundament. Nagu õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, kahjustab demokraatiat isegi mulje, et meelepäraseid otsuseid saab raha eest osta või mõjutada. Keskerakonna ja EKRE poliitikutega seotud korruptsioonikahtlused on väga tõsised. See näitab, et ehkki meie poliitika on muutunud aastatega puhtamaks, on osa poliitikuist ikka veel maiad salaraha järele, mistõttu peame täiendavaid samme astuma,“ ütles eelnõu autor Jevgeni Ossinovski.

Eelnõuga antakse ERJK nii täiendavaid menetlusõigusi kui ka täiendavaid rahalisi vahendeid oma ülesannete täitmiseks. Suureneksid ka sanktsioonid salaraha vastu võtmise eest. „Kuna salarahaga seotud rikkumised murendavad kogu poliitilist süsteemi, Eesti demokraatiat tervikuna, siis peavad ka karistused olema piisavalt mõjusad, et neid tegusid ära hoida,“ märkis Ossinovski. „Suurema uuendusena soovime eelnõus lisakaristust neile
erakondadele, keda on kohtulikult süüdimõistetud suures ulatuses salaraha võtmises. Eelnõu kohaselt ei tohi sellised parteid kolme aasta jooksul üldse annetusi vastu võtta.“

Sotsiaaldemokraadid tuginesid eelnõu koostades nii ERJK enda kui õiguskantsleri ettepanekutele. Eelnõu näeb ette, et keelatud annetus tuleb alati ja viivitamatult kanda riigieelarvesse. Kriminaalkorras karistatud keelatud annetuse tegija ja vastuvõtja ei tohi kolme aasta jooksul pärast süüdimõistmist teha annetusi ja neid vastu võtta. Kriminaalkorras karistatakse juhul, kui keelatud annetuse suurus on üle 40 000 euro.

Veel sätestab eelnõu, et kõik ERJK ettekirjutused rahalise kohustuse täitmiseks on edaspidi sundtäidetavad. Lisaks laiendab eelnõu ERJK õigusi saada kolmandatelt isikutelt infot. Et komisjon saaks tõhusamalt töötada, on kavas enam kui kahekordistada ERJK eelarvet ning luua komisjonile iseseisev eelarve kujunemise alus, mis muudaks ERJK täitevvõimust sõltumatuks.