Jevgeni Ossinovski: keskkonnaminister peab selgitama metsanduse arengukava ümber valitsevat segadust

Kirill KlausKeskkond

Sotsiaaldemokraatide nõudmisel tuleb keskkonnaminister Rene Kokal riigikogu ees selgitada, miks ei suuda minister täita metsaseadust ning esitada Riigikogule metsanduse arengukava.

Jevgeni Ossinovski sõnul on 2018. aastal keskkonnaministeeriumis algatatud uue metsanduse arengukava koostamise protsess tänaseks liiva jooksnud. „Tulenevalt ministeeriumi suutmatusest täita metsaseadust jääme mõne kuu pärast ilma valdkonna arengukavast selles nii ökoloogiliselt, sotsiaalselt kui ka majanduslikult ja kultuuriliselt olulises valdkonnas,“ ütles Ossinovski.

Siiani oli teada, et uue arengukava koostamine viibib. Uue pöördena selles küsimuses tegi Rene Kokk riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku pikendada olemasolevat metsanduse arengukava kuni uue vastuvõtmiseni.

„Esmapilgul näib tegemist olevat tehnilise nüansiga, mida see aga ei ole. Tuleb silmas pidada, et kui uue arengukava raames on siiani arutatud selle üle, kas uue perioodi raiemahu piiriks on 8 või 10 miljonit tihumeetrit, siis olemasoleva kava pikendamine võimaldab tööstusel raiuda edasi kuni 15 miljonit tihumeetrit aastas, mis enamiku ökoloogide meelest on selgelt jätkusuutmatu,“ rõhutas Ossinovski. „Niivõrd olulise ühiskondliku arutelu vältimine sellise tagaukse tehnilise käigu abil ei ole kindlasti aktsepteeritav.“