Jevgeni Ossinovski: olukord on kriitiline, haiguslehed tuleb 100 protsendi ulatuses kompenseerida

digiKoroonaviirus

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski rõhutas täna riigikogus, et kriitilises epideemia olukorras on ülioluline jõuda selleni, et koroonapositiivsetele inimestele oleks haiguspäevade hüvitamine tagatud  esimesest päevast ja 100 protsendi ulatuses.

 „Epideemiatõrje vaatest annab see inimesele täiendavalt motivatsiooni,  et ta tõepoolest püsiks nakatunana kodus ega  peaks tööle minema, et tal ei tekiks äraspidist motivatsiooni mitte minna end testima, sest kartus on jääda ilma osast oma sissetulekust,“ lausus Ossinovski.

Haiguspäevade täismahus kinnimaksmine on tema sõnul ka õigluse küsimus. „Kuna tegu on hetkel väga laialt levinud nakkusega, siis inimesel endal üldjuhul ei ole süüd selles osas, et ta nakatub,“ märkis Ossinovski.  „Sotsiaaldemokraadid toetavad ajutise haigushüvitiste soodsama korra  pikendamist, aga epideemia dünaamikat arvestades ei ole valitsuse pakutud lahendus piisav.”

Koroonapositiivsetele ulatuslikum haiguslehtede hüvitamine tuleb katta riigieelarvest. „Kahtlemata on  kulu suur, mis sõltub sellest, kui laialt on nakkus levinud. Aga mõtleme alternatiivsele kulule. Teise laine ajal sel kevadel  tähendas koroonaolukorra käest laskmine  700 miljoni  euro suurust lisaeelarvet. Selles kontekstis öelda, et valitsus ei suuda leida mõnda miljon eurot selleks, et tõepoolest koroonapositiivsed jääksid selle haigusega esimesest päevast koju ja neid ei karistataks rahaliselt – see ei ole tõsine jutt,“ märkis Ossinovski.

Riigikogus läbis täna esimese lugemise eelnõu, mis pikendab kehtivat haiguspäevade hüvitamise korda ühe aasta võrra.