Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi

Ann VaidaSotsiaalkaitse

riina sikkut

1. juulist hakkab kehtima töölepingu seaduse muudatus, millega kehtestatakse kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hoolduspuhkuse eesmärk on toetada hoolduskoormusega töötaja tööelus osalemist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks.

„Tegemist on täiesti uue puhkuseliigiga, kus riik võimaldab tasustatud puhkusepäevi ka täisealise sügava puudega inimese lähedastele. Seni said lisapuhkepäevi lapse erivajadustega tegelemiseks vaid puudega laste vanemad, eestkostjad või hooldajad,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Lisapuhkepäevad on mõeldud näiteks sügava puudega inimesega arsti juures käimiseks, tema hooldamise korraldamiseks või lihtsalt koos vaba aja veetmiseks.“

  • Töötajal on õigus puhkusele, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, poolõde, poolvend, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldajad.
  • Viie tööpäeva pikkust hoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või eraldi päevade kaupa kalendriaasta jooksul.
  • Hoolduspuhkuse kasutamiseks lepib töötaja tööandjaga kokku ja esitab selle kohta tööandjale avalduse. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid dokumente, milleks võib olla näiteks: – kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta; – väljavõte, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane.
  • Puhkusetasu lisapuhkepäevade eest arvestatakse alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas.
  • Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Hoolduspuhkuse kehtestamise sügava puudega inimese töötavale lähedasele kiitis valitsus heaks 14. septembril 2017 koos hoolduskoormuse vähendamise esmaste abinõude paketiga.

Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga, mis näeb ette tegevused omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamiseks.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti kodulehelt.