Kaasava linnajuhtimise komisjon tahab kuulata ja õppida

Kertu ValgeTartu

Tartu Linnavolikogu moodustatud kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon loob 20. novembriks Tartu kaasava linnajuhtimise tegevuskava. Kava loomise eesmärk on muuta linnajuhtimine läbipaistvamaks ning kindlustada linnakodanike õigust otsuste langetamisel kaasa rääkida.

Komisjoni esimees Lemmit Kaplinski kirjutab, et komisjonis võiks kaaluda niisuguse kodanikuinfoportaali loomist, mis ei võimaldaks vaid infot saada, vaid seda ka vastu anda. Samuti tuleb arutada eelnõude algatamise võimalust, mis peaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi olema igal linnakodanikul.

Kaplinski sõnul ei saa kaasamiskomisjon suletud uste taga töötada. “Tunnistame ausalt, et me ei tea kaugeltki kõigest kõike ning seetõttu on plaanis külastada rohkem vabaühendusi ja teha koosolekuid sagedamini ja rohkemate külalistega kui senini tavaks,” kirjutab Lemmit Kaplinski.

Komisjoni esialgse töökava järgi kaardistatakse kaasamise praegused probleemid maiks, misjärel hakatakse tööle võimalike lahenduste kallal. Sügisel saab alustada komisjoni ja avalikkuse poolt tehtud ettepanekute arutamist. Novembri lõpus saab kava analüüsitud, parandatud ning linnavolikogule esitatud.