Kalev Härk: head üheskoos tugevaks saamise aastat

Ann VaidaValgamaa

Järjekordse teguderohke aasta kalendri lehed said otsa. Kirja sai olulisi otsuseid ja astuti jõulisi samme, et Valga saaks muutuda üha tugevamaks ja paremaks. Üle 700aastane ajalugu sai väärika jätku.

Valge Maja sai tagasi ajaloolise rolli gümnaasiumihoonena. Usume, et uuenenud ruumid toovad koolile uue sisu, milleks meid kohustab Valga gümnaasiumi kuulsusrikas minevik.

Pika võitluse tulemusel saime linnale tagasi Valga kreisi ametiasutuste hoone. Palju kannatanud hoone süüdati veel enne lõplikku päästmist, kuid praeguseks on alustatud selle taastamisega. Ühtlasi on see ka Valga vanalinna kvartali taaselustamise algus.

Kevadel otsustasime pärast pikki tuliseid arutelusid koondada linna üldhariduskoolid kesklinna. Priimetsa kooli rekonstrueerimise taotlusesse sai uueks asukohaks märgitud Vabaduse 13 ajalooline koolimaja. Korrastatud ja kasutusele võetud saavad tühjade majadega naaberkinnistud ning suur osa Valga kesklinnast saab täiesti uue elu ja hingamise.

Kooli asukoha muutumine nõuab meilt kogu Vabaduse tänava liikluskorralduse läbivaatamist – autokesksest asfaldiväljast peab saama inim- ja ettevõtlussõbralik linnaruum. Otsustasime, et kesklinna kolm koolimaja vajavad tulevikus uut spordihoonet ja selle asukohaks saab praeguse staadionihoone kõrval asuv ala.

Tegutsesime, et Valga ei oleks kesksuviti unine provintsilinn ja juuli sai täis kultuurset linnamelu. Menukaks osutus kirikukontsertide sari, milleks esimest korda tegid koostööd kõik Valgas tegutsevad kirikud, avades uksed kontserdikülastajatele.

Linnaelule omast melu tõid esmakordne Valga kodukohvikute päev, rahvusvaheline militaarfestival ning suvelõpu suurkontserdid Pedeli jõekäärus ja tantsumuusika superstaari Serebro osalusel Valga linnapargis.

Panime leivad ühte kappi Tartu Ülikooli kliinikumiga, et Valga haigla oleks ka tulevikus võimeline andma nüüdisaegset ja kvaliteetset raviteenust. Aasta lõpu suurtehingu tulemusel investeeritakse haigla hoonetesse üle miljoni euro ning renoveeritakse perearstikeskus, erakorralise meditsiini osakond ja haigla sissepääs saab uue lahenduse. Paari­saja tuhande euro eest uuendatakse aparatuuri.

2016. aasta kõige raskem ja olulisem otsus oli ühinemine ümberkaudsete omavalitsustega. Pidasime üle aasta nõu Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallaga ning jõudsime arusaamisele, et koos oleme tugevamad. 2017. aasta lõpus jõustuv ühinemisleping annab kindlust kõigile. Tasakaal linna ja maapiirkonna arengus saab tagatud.

Regionaalses ja globaalses konkurentsis annab suurem ja tugevam omavalitsus eeliseid, meelitamaks siia uusi inimesi ja investeeringuid. Valga tugeva keskusena saab endale tagamaa, mis looduslikult kaunis ja kus elavad aktiivsed inimesed.

Muutustest tulenevalt saab Valga muutuda ainult tugevamaks ja meie inimestel minna üha paremini. Oleme saanud palju tähelepanu ja peame seda üha paremini ära kasutama. Meid on maailmas märgatud, meil läheb hästi, kuid ühtlasi sunnib see meid edu nimel rohkem pingutama.

2017. aasta tuleb sama tegus. Aasta alguses kogunevad siia tuhanded spordisõbrad, et pidada maha Eestimaa talimängud. Avame täiesti uue ekstreemspordihalli, mis on suurim kogu Liivimaal, ning nüüdisajastatud jääväljaku. Uueks kooliaastaks saab Valga gümnaasium endale õpilaskodu. Suvi saab olema täis tegutsemis- ja osalemisrõõmu pakkuvaid sündmusi. Üllatusi ja avastamisrõõmu saab olema nii linlastele kui meie külalistele.

Uuel aastal hoidkem ja väärtustagem saavutatut. Unistagem suurelt ja tegutsegem selle nimel kohe. Märgakem abivajajaid ka siis, kui ei ole jõuluaeg. Toetagem inimeste ettevõtlikkust ja innustagem oma aktiivse kaasalöömisega sädeinimesi. Head ja rõõmsat üheskoos tugevaks saamise aastat!

Valgamaalane