Kalvi Kõva: riigil tuleb maksta kaitseväe harjutusväljakute ääres elavatele inimestele talumistasu

PiretRiigikaitse

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva esitas relvaseaduse muutmise eelnõule muudatusettepaneku, mille seadustamise korral hakkaks riik maksma talumistasu inimestele, kelle kodud on kaitseväe harjutusväljakute lähistel.

„Harjutusväljakutel toimuvad mürarikkad õppused on juba aastaid häirinud  ümberkaudsete inimeste igapäevaelu. On viimane aeg hakata seda tõsist keskkonnahäiringut inimestele hüvitama. Sarnaselt makstakse talumistasu inimestele, kes elavad tuulikute kõrval,“ selgitas Kõva.

Tema muudatusettepanek teeb vahet väiksematel ja suurematel harjutusväljakutel, tõmmates piiri 5000 hektari juurde. Inimestel, kes elavad kuni 5000 hektari suuruse harjutusväljakust kuni kahe kilomeetri kaugusel on ette nähtud neljakordse alampalga suurune talumistasu. Neile, kelle kodud jäävad 5000 hektarist suuremate harjutusväljakutest  kuni kolme kilomeetri kaugusele, väärivad ettepaneku kohaselt hüvitist, mis võrdub kuue alampalgaga. Suurematel polügoonidel käivad ka tugevamad paugud, märkis Kõva.

„Elu harjutusväljakute mõjualas ei ole meelakkumine. Pahatihti majad vappuvad ja klaasid klirisevad. On õiglane maksta selle eest inimestele tasu. Kes ostab saadud raha eest uued aknad, kes ehitab müraseina, kes piirdub kõrvaklappidega,“ rääkis Kõva.

Tema sõnul on võimalik veel riigikogu selle koosseisu jooksul pakutud lahendus heaks kiita, sest relvaseaduse muutmise eelnõu on esimese lugemise läbinud.

Eestis on praegu seitse harjutusväljakut: kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad.