Kalvi Kõva: Uus kord lubab lastel teha juba saabuval suvel pikemaid tööpäevi

Ann VaidaNoored, Töö

Riigikogu kiitis täna 79 poolthäälega heaks töölepinguseaduse muudatused, mis võimaldavad noortel töötada koolivaheaegadel senisest rohkem ja lihtsustavad alaealiste tööle palkamisega seotud asjaajamist.

„Töötamise soodustamine on nii laste endi kui tööandjate huvides. Tänu uutele sätetele peaks juba saabuval suvel kasvama nende noorte hulk, kes saavad väärt töökogemuse koos teadmisega, et raha teenimiseks tuleb vaeva näha,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva. Tema sõnul on senini alaealiste laialdasemat tööle võtmist takistanud Eestis kehtivad ranged nõuded, mis kohati on karmimad Euroopa Liidu omadest.

Tööandjate jaoks vähendab seadus noorte tööle värbamisega seotud bürokraatiat.

Tänavu 1. juulil jõustuv seadus teeb vahet õppeveerandil ja koolivaheajal töötamisel. Nii näiteks tohivad 13-14-aastased ja vanemad koolikohustuslikud lapsed teha suviti päeval kuni 7 tundi päevas ja nädalas kuni 35 tundi tööd. Veel kehtiv õigus piirab neil töötamist nelja tunniga päevas ja 20 tunniga nädalas. 7-12-aastased saavad vaheajal endiselt töötada kolm tundi päevas ja 15 tundi nädalas. 15-17-aastased noored, kes ei ole kohustatud koolis käima, võivad sarnaselt täiskasvanutega töötada kuni 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

Uus seadus ei tee samas mingeid järeleandmisi laste õiguste kaitse ja tööohutuse vallas. Kõva kinnitusel ei tohi kannatada ka hariduse omandamine – õpilastele jääb edasi kehtima keeld mitte töötada rohkem kui pool koolivaheajast.

Tööandjate jaoks vähendab seadus noorte tööle värbamisega seotud bürokraatiat. Neil tuleb edaspidi kanda alaealine 10 päeva enne tema tööle asumise kuupäeva töötajate registrisse ja lisada juurde muu info koos lapse vanema nõusolekuga.