Karl Pütsepp: Eestile on iga õpetaja kulda väärt

Eveliis PadarHaridus, Tartu

Karl Pütsepp

Eesti õitsengu tagab tark ning julgelt tulevikku vaatav rahvas. Seda tagavad õpetajad jt haridustöötajad peavad olema kaitstud ja väärtustatud.

Töö hariduses on kutsumus, selles on tohutult põnevat ning meeliülendavat, see on erakordselt palju andev elukutse. Õppimisel toimub vaimustavat nii õpilasile kui ka õpetajaile. Samas on Eestil veel pikk tee minna, et kõik haridustöötajad tunneksid end kaitstud ja väärtustatuna. Haridusüsteem vajab pidevat arenemist ning arendamist.

Eesti haridussüsteemi ees seisavad suured väljakutsed: sisuline ja toetatud üleminek eestikeelsele koosõppivale koolile, tugiteenuste kättesaadavus alates lasteaiast, õpetajate õiguste tagamine, sõjapõgenike toomine eestikeelsele õpirajale. Samuti tuleb seada sihte sisulisteks muutusteks: väärtuspõhine kool tähendab teadlikku väärtuskasvatust, teadmistele peavad lisanduma ka oskused seoseid luua ning mõtestada. Jätkuma peab väärikat elujärge tagav palgatõus kõikidele haridustöötajatele – nii kooli-, lasteaiaõpetajaile, huvikoolide õpetajaile, tugispetsialistidele jt.

Sotsiaaldemokraatide haridusprogrammi keskmes on kaitstud ja väärtustatud õpetaja, koosõppiv kool, igal pool ja kogu elu vältel toimuv õppimine, julgelt tulevikku vaatav noor. Selleks jätkame haridustöötajate palgatõusu, tagame tasuta alushariduse ja ühe tasuta huviringi igale lapsele, varustame haridusasutused tugispetsialistidega, kirjutame õpetajate õigused seadusesse, hoiame lasteaedades laulu- ja liikumisõpetajad, pakume kaasaegseid lahendusi kasutades kooliharidust kõikjal Eestis. 

Kolm kokkuvõtlikku sammu, et Eesti õpetajad oleksid kaitstud ning väärtustatud

  1. Kaitseme õpetajaid! 

Kirjutame õpetajate õigused seadusesse ning tagame, et õpetajaid ei saaks vaimselt ega füüsiliselt kiusata ja alusetult süüdistada.

  1. Jätkame õpetajate palgatõusu!

Konkurentsivõimeline palk tagab toimetuleku, väärika elujärje ja järelkasvu.

  1. Loome võimalusi!

Võimaldame alustavaile õpetajaile mõistliku töökoormuse ja tasustatud mentorluse ning kogenud õpetajaile enesetäiendust. Taastame motiveeriva karjäärimudeli.

 

Karl Pütsepp on Riigikogu kandidaat nr 511 Tartu linnas. Loe tema kohta rohkem siit.