Karmo Kuri: Rattalubade ja -koolituse küsimus tuleks ülelinnaliselt lahendada, et huvilised saaksid soovi korral lihtsalt ja mugavalt load oma kooli juures teha

digiTallinn

Ole sa noor või vana, rattaga on mõnus sõita. Kui heita pilk hommikuti Nõmme koolide juurde, on näha, et rattahoidjaid on palju ning need on täis. Mõnikord on kaherattaline sõiduvahend kinnitatud lausa piirdeaia või puu külge.

Teeb rõõmu, et linnaosa noortele meeldib rattaga koolis käia. Suurem osa Nõmme kitsastest tänavatest toimivad jagatud ruumi põhimõttel ning noortel ratturitel tuleb sõita peamiselt sõiduteel. Selleks aga peaks 10–15-aastasel vastavalt seadusele olema jalgratturi juhiluba.

Rattalubade ja -koolituse küsimus tuleks ülelinnaliselt lahendada, et huvilised saaksid soovi korral lihtsalt ja mugavalt load oma kooli juures teha. Praegu sõltub see valdavalt aktiivsest klassijuhatajast või kooli edumeelsest juhtkonnast. Väike võistlusmoment koolide ja klasside vahel, kes on kõige keskkonnasõbralikuma liikumisviisiga, aitaks kindlasti rattakasutusele kaasa.

Et natukenegi noorte liiklusteadlikkust tõsta, algatas linnaosavalitsus koostöös Nõmme rattaklubiga ettevõtmise, mille raames on sajal Nõmme kooliõpilasel võimalik soodsamalt jalgrattakoolitus läbida ning luba saada. Pakkusime esialgu seda võimalust munitsipaalkoolidele. Rahumäe põhikoolis on endal olemas õpetaja, kes rattakoolitustega tegeleb, kuid Kivimäe põhikoolis, Pääsküla koolis ja Nõmme gümnaasiumis hakkavadki koolitused pihta. Rühmad komplekteerisid koolid huvilistest ise ning leidsid koolipäeva lõpus rattakoolitusteks sobiva aja.

Nii toimub oktoobris ja novembris kord nädalas kooli juures tund, kus esmalt räägitakse teooriast ning kohe seejärel kinnistatakse seda praktikas. Rattakooli treeneril on ka plaan paari lapsevanema kaasabil ette võtta üks sõidutund, et näidata, kuidas rattaga ohutult Nõmmelt kesklinna pääseb.

Mõni võib nüüd küsida, et miks teha seda sügisel, kui rattahooaeg hakkab lõppema? Arutasime teema rattaklubiga läbi ning sellel on kaks peamist argumenti. Kui praegu kursus läbida ja talve hakul load ära teha, saab kevadel muretult liiklusteadmiste ning uute lubadega hooaega alustada. Teine põhjus aga on selles, et sel suvel käivitus programm «Rattaga kooli», mille raames saavad 10–15-aastased jalgratturi juhiloaga noored linnalt 100 eurot toetust jalgratta ostmiseks. Ehk siis vanematel, kes on lapsele tänavu ratta ostnud, saavad veel toetust taotleda.

Loomulikult on meie rattakultuuril veel arenguruumi, eriti kui võrrelda põhjamaade linnadega, aga oluline on seda soodustada. Tänavuses linnaeelarves olid ette nähtud raha koolide ümbruses turvalisuse tõstmiseks, lisaks rajab linn koolide juurde täiendavaid rattahoidlaid. Nõmme linnaosa rattalubade algatus on üks väike samm selles reas.