Katri Raik: Ida-Virumaa inimesed vajavad kindlust, Jüri Ratase võimuses on seda anda

Kirill KlausIda-Virumaa

Peaminister Jüri Ratas peab sotsiaaldemokraatide nõudmisel tulema lähiajal riigikogu ette ja selgitama, millised on valitsuse tegevusplaanid nii Eesti kliimaeesmärkide kui Ida-Virumaa tuleviku osas.

Ratasele täna arupärimise esitanud Katri Raigi sõnul on Ida-Virumaa inimesed mures maakonna ja iseenda tuleviku pärast. „Tänaseks on tööpuudus piirkonnas jõudnud 2016. aasta tasemele, Eesti Energia ametiühing kardab, et peagi on oodata uusi koondamisi. Ida-Virumaa inimesed elavad tervena vähem aastaid kui teiste piirkondade inimesed. Siin on ka kõige enam toimetulekutoetust saavaid perekondi. Need on tänased tõsiasjad, lisaks valitseb tuleviku osas suur ebakindlus. Inimesed vajavad selgust,“ rääkis Raik.

„Vaatamata sellele, et ministrid on kinnitanud, et selle valitsuse võimuloleku ajal põlevkivisektoris kiireid muudatusi ei tule, vajavad Ida-Virumaa inimesed kindlust ka kümne, 20 ja 50 aasta perspektiivis. Just
seepärast on oluline, et valitsusjuht selgitaks, millised on Eesti kliimaeesmärgid aastaks 2030 ning milline on valitsuse seisukoht õiglase ülemineku mehhanismi osas,“ märkis Raik.

Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks on tema kinnitusel vaja rakendada Euroopa Liidu poolt kavandatavaid õiglase ülemineku meetmeid. „Selle mehhanismi toetussumma koos omafinantseeringuga on 500 miljonit eurot. Koos laenudega ulatub summa miljarditesse. Igal juhul on vale väide, et õiglase ülemineku mehhanism on saiaraha,“ sõnas Raik.

Arupärijad küsivad peaministrilt, kas ja millises ajagraafikus toimub Eesti Energia uue õlitehase rajamine ja millal langetatakse õli rafineerimistehase rajamise otsus ning millistele majandus- ja keskkonnaanalüüsidele need otsused tuginevad.

Ratasel tuleb samuti öelda, kas õiglase ülemineku mehhanismi jaoks on abikõlbulikuks piirkonnaks kogu Eesti või ainult Ida-Virumaa. Viimane on Euroopa komisjoni ettepanek.

„Õiglase ülemineku mehhanism eeldab abikõlbuliku piirkonna jaoks eraldi arengukava koostamist. Kuidas see on kavandatud? Kuidas on plaanitud kaasata Ida-Virumaa inimesi?,“ pärivad sotsiaaldemokraadid Rataselt.