Katri Raik: kui Eesti tahab olla õigusriik, siis tuleb siseministri süüdistusi uurida

Kirill KlausAvatud ühiskond

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon algatas täna otsuse eelnõu erakonnaülese uurimiskomisjoni moodustamiseks. Loodav riigikogu komisjon peab välja selgitama, kas prokuratuuri poliitilises kallutatuses süüdistanud siseminister Mart Helme väidetel on tõepõhi all.

„Avalikkust raputas siseministri väide, et kriminaalmenetluse algatamine maaeluminister Mart Järviku nõuniku suhtes on poliitiliselt kallutatud. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt on selliseid väljaütlemisi kõlanud ka varem. Prokuratuuri sõltumatuse kahtluse alla seadmine on väga tõsine süüdistus, mille paikapidavust tuleb viivitamatult uurida,“ ütles Katri Raik. „Siin selguse saamine peaks huvitama kõiki parlamendisaadikuid, olgu nad siis koalitsioonist või opositsioonist. Usaldus põhiseadusliku korra toimimise vastu tuleb taas jalule seada.“

Raigi sõnul on uurimiskomisjoni moodustamine kõige tugevam parlamentaarse kontrolli instrument, mis võimaldab riigikogul koguda iseseisvalt teavet ja murda valitsuse infomonopoli. Uurimiskomisjoni kuuluks igast parlamendierakonnast üks esindaja. Otsuse projekti järgi saab komisjon rakendada riiklikku sundi: kutsuda komisjoni ette isikuid, nõuda ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Uurimiskomisjoni töö takistamist on võimalik karistada väärteo korras.

„Peame algatajatena vajalikuks, et komisjon töötaks kiire tempos ja esitaks oma uurimistöö lõpparuande hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks,“ selgitas Raik. „Siseminister on esinenud ränkraske süüdistusega, mis seab kahtluse alla õigusriigi toimimise. Mida kiiremini tõde selgub, seda parem,“ lisas Raik.

Mart Helme teatas 8. novembril, et kriminaalasja algatamine maaeluministri nüüdseks juba endise nõuniku suhtes oli poliitiliselt kallutatud. Oma väiteid ei ole ta senini kuidagi tõestanud.