Katri Raik: Õpetajate järelkasv, ülikoolide parem rahastamine ja toetav koolikeskkond on hariduselu kolm suurt väljakutset

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraat Katri Raik tõi täna riigikogu ees peetud kõnes esile kolm Eesti haridusmaastiku peamist väljakutset, milleks on järjest süvenev õpetajate põud, ülikoolide alarahastamine ja nii õpetajatele kui õpilastele toetava koolikeskkonna loomine.

„Kuigi üldiselt on põhjust Eesti haridusega rahul olla, siis on kolm äärmiselt olulist teemat, millega tuleb lähiaastatel otsustavalt tegeleda ja lahendused leida,“ märkis Raik. „Kui meil on iga neljas füüsikaõpetaja üle 60 aasta vana ja iga neljas loodusainete õpetaja üle 60 aasta vana, siis kriis on väga lähedal.“ Tema sõnul on rida meetmeid, mille järjekindel rakendamine aitab uusi õpetajaid kooli tuua. Õpetajatele väärika palga maksmise kõrval on jumet sellel, kui kõrgharidusega inimestest saavad ümberõppe järel täiskohaga õpetajad.

Eeskätt madalate palkade tõttu on veelgi kriitilisem seis teadlaste ja õppejõudude järelkasvu osas. „Teadus ja kõrgharidus on omavahel väga seotud. Ülikoolide rahastuse märkimisväärne tõstmine on äärmiselt vajalik,“ ütles Raik.

Kolmanda väljakutsena nimetas ta töötamist toetava koolikeskkonna nimel. „Tuge vajavad kõik õpilased, aga iseäranis erivajadustega õpilased. Tuge vajavad ka õpetajad, sest kui rääkida õpetajatega, siis nad ei kurda mitte palga üle, vaid selle üle, kuidas nad ennast koolis igapäevaselt tunnevad,“ lausus Raik.

Oma kõne pidas Raik pärast seda, kui haridus-ja teadusminister Mailis Reps oli vastanud sotsiaaldemokraatide arupärimisele ja saadikute küsimustele.