Katri Raik: ülikallite neljarealiste maanteede asemel pigem tark Eesti

Kirill KlausTeadus

Riigikogus peetud teadusarutelul avaldas sotsiaaldemokraat Katri Raik kahetsust selle üle, et teadusleppe täitmisest taganenud valitsus peab hoopis esmatähtsaks põhimaanteede neljarealiseks ehitamist, mis on maksumaksjale ülikallis projekt.

Jüri Ratase valitsus hülgas rahapuudust ettekäändeks tuues 2018. aasta lõpus sõlmitud erakondadeülese teadusleppe, mille kohaselt pidi teaduse rahastamine jõudma lähiaastatel ühe protsendini SKPst. Samas on valitsus võtnud ette hiiglasliku teeprojekti, mille maksumus on vähemalt 1,7 miljardit eurot, osutas Raik.

„Teaduse rahastamine on prioriteetide küsimus. Praegune valitsus on valinud oma prioriteediks neljarealised teed. Teise valiku korral õnnestuks aga nii vajalikku lisaraha teadusesse suunata. Ja ärme unusta ka vajadust investeerida kõrgharidusse,“ rääkis Raik. „Kumb teeb Eesti õnnelikumaks ja jätkusutlikumaks? Ilmselt teadus, sest teadus teeb riigi targaks. Tark riik saab ka rikkaks riigiks, mis suudab soodsalt ja nutikalt teid rajada. Uhked maanteed meid piisavalt targaks ega rikkaks ei tee.“

Eesti teaduse madal rahastus ei ole Raigi sõnul pelgalt ülikoolide ja teadusinimeste subjektiivne arvamus. „Samale asjaolule on tähelepanu juhtinud nii OCDE kui ka Euroopa Komisjon. Samas on Eesti teadlased olnud üliedukad Euroopa teadusraha taotlejad, mis kinnitab meie teaduse tugevust. Ent kui kaua selline seis alarahastuse tingimustes püsib,“ ütles Raik.