Lauri Läänemets: haiguspäevade kulude jätmine omavalitsustele suurendab regionaalset ebavõrdsust veelgi

digiKriis

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul tekib Eestis inimeste ebavõrdne kohtlemine tervisemurede lahendamisel, kui peaks jõustuma Tallinna plaan maksta linna eelarvest kinni inimeste esimesed haiguspäevad.

„Küsimus ei ole mitte Tallinna otsuses, vaid valitsuse ülesanne on tagada nii kriitilisel hetkel inimeste võrdne kohtlemine üle Eesti. Koroonakriisi käes kannatavad inimesed ühtemoodi nii Tallinnas, Paides kui ka Valgas. Inimesed vajavad riigi tuge sõltumata oma elukohast,“ ütles Läänemets.

Täna on Eestis üle poolte nakkuskolletest pärit töökohtadelt, uuringute järgi on kriisi aasta jooksul käinud haigena tööl iga neljanda töötaja töökaaslane. Haigena tööl käimise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et töölt puudutud perioodi eest saab inimene 30% väiksema palga ning peab kinni maksma esimese puudutud tööpäeva.

„Nagu näeme, on haiguspäevade hüvitamisel tugev mõju inimeste käitumisele ja valitsus ei tohiks lasta tekkida võimalusel, kus ainult jõukamad omavalitsused saavad osta oma elanikele suuremat tervisekaitset. See oleks taaskord Eesti inimeste ebavõrdne kohtlemine nende elukoha alusel,“ oli Läänemets kriitiline.

Aprilli keskel hakkab Riigikogu arutama sotsiaaldemokraatide esitatud eelnõud, mille järgi hüvitaks riik covid-19 haigete ja isolatsiooni määratute haiguspäevad alates esimesest päevast ja sada protsenti. Rahandusministeerium on selle kriisimeetme maksumuseks prognoosinud 8,5 miljonit eurot, mis teeks 1,3 protsenti 2021. aasta lisaeelarvest. Seni on peaminister haiguspäevade hüvitamise ettepanekusse suhtunud eitavalt.