Lauri Läänemets kandideerib Järva- ja Viljandimaal Riigikokku

Ann VaidaErakond, Järva- ja Viljandimaa, Järvamaa

Sotsiaaldemokraadist endine Väätsa vallavanem Lauri Läänemets kinnitas erakonna aktiivi eilsel koosolekul kandideerimist Riigikogu valimistel.

Lauri Läänemetsa sõnul tuleb kohapealseid asju otsustada ja ellu viia koos kohaliku kogukonnaga, ent kui need ületavad maakonna piire, on riigi tasandil oluline kohapealsete soovidega arvestada. „Kuigi riigikogu liige teeb otsuseid mõeldes Eestile, on ilmselge, et Järva- ja Viljandimaalt valitud saadikul on ühtlasi kohustus seista selle piirkonna huvide eest. Parlamenti on vaja rohkem kohaliku elu tunnetust, tasakaaluks Tallinna ja selle lähiümbruse mõju suurenemisele,“ ütles Läänemets.

Sotside tubli tööna on tõusnud õpetajate palgad koolides ja lasteaedades ning noorte huviharidus on saanud olulise tõuke. Läänemets soovib senitehtuga jätkata. „Kesk-Eesti huvides on pakkuda lastele haridust, mis avab võimalusi ja on omanäoline, tulevikku vaatav. Siin peab olema rohkem tasuvat tööd ning peame tagama, et keegi ei jääks vanaduses hooleta.“

Riigikogu liikme Jaanus Marrandi sõnul on Lauri Läänemets tõestanud end kohaliku elu arendamisel ja uuenduslike lähenemiste rakendamisel. „Heaks näiteks saab tuua Väätsa Põhikooli haridusuuendused, mis kolme aastaga on tulemuseks andnud ühe maapõhikooli õpilaste arvu kolmekordistumise ning tõusmise Eesti tuntud koolide sekka. Samuti liginullenergia näidishoonete rajamine Järvamaale või koos kogukonnaga tehtud saavutused, mis tõid endaga kaasa elanike arvu kasvu piirkonnas,“ loetles Marrandi.

Läänemets on Türi vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees ning oli enne seda neli aastat Väätsa vallavanem. Ta on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige, varem töötanud Tallinna linnavalitsuses ja volikogus, mitmes kodanikuühenduses ja olnud Tallinna Ülikoolis üliõpilasliikumise juht. Läänemets on kaitseliitlane, skaut ja abipolitseinik. 2016. aastal tunnustati teda ja Väätsa kogukonda Eesti kõrgeima turundusauhinna Kuldmuna eriauhinnaga kodupiirkonna turunduse eest.