Lauri Läänemets: põhiseaduskomisjon ei saa abieluteemalist rahvahääletuse eelnõud toetada

digiRahvahääletus

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe ja põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa avaldus seoses täna toimuva erakorraluse põhiseaduskomisjoni istungiga:

„Täna kell 16:00 toimub Riigikogu põhiseaduskomisjoni erakorraline videoistung, mille ainuke päevakorrapunkt on riigikogu otsuse eelnõu abieluteemalise rahvahääletuse korraldamisest.

Ainuüksi eelnõu seletuskiri on sellise puudulikkuse astmega koostatud, et komisjon ei saa seda eelnõud toetada.

Seletuskiri peaks andma arusaama, mis on rahvahääletuse tulemus ning mida selle tulemusega pihta hakatakse. Antud juhul pole seletuskirjas ühtegi rida selle kohta, mis juhtub siis kui rahvas vastab „jah“ või „ei“. Hääletusele minnes ei mõista inimesed isegi seda, mis on nende otsuse tagajärg ning on kaheldav, et kas sellest saavad aru isegi eelnõu esitajad.

Suuremaks probleemiks on aga võimalik ohtlik riigiõiguslik pretsedent, kus püütakse teha põhiseaduse jõuga otsus, ilma põhiseaduses ette nähtud korda rakendamata. Põhiseaduse muutmine eeldab laiapõhjalist ühiskondlikku konsensust, seda ka parlamendis küsimuse algatamisel, et põhiseadusesse ei lisataks kitsaid poliitilisi eelistusi. Põhiseaduse mõte on, et muu riigielu küsimusena toimunud hääletusel ei tohi olla otsest seadust muutvat või olemasolevat põlistavat jõudu.

Need on väga keerulised küsimused, mida ei tohiks kergekäeliselt hääletusele panna. Ainuüksi nende küsimuste analüüsimata jätmine lausa nõuab obstruktsiooni kasutamist, et kaitsta rahva poolt vastu võetud põhiseaduse mõtet.

Eesti rahvas on otsustanud, et riiki juhitakse läbi seaduste. Rahva otsus tuleb muuta õiguseks ehk seaduseks, selleks on Eestis parlament. Rahvas saab ka ise seaduseid muuta, kuid selleks tuleb hääletada konkreetset seaduse paragrahvi.“