Lauri Läänemets: regionaalarengusse tuleb suunata rohkem euromiljoneid

digiEuroopa Liit

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemetsa kinnitusel vajab Euroopa Liidu vahendite jaotamine uuel eelarveperioodil põhimõttelisi muutusi, millest kõige olulisem on euromiljonite ulatuslikum suunamine vähemjõukatesse omavalitsustesse.

„Väga vajalik on suurendada toetusi, mis lähevad otseselt regionaalarengusse ja aitavad vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Täna on selleks summaks planeeritud 219 miljonit eurot, mis on 30 miljoni võrra väiksem kui eelmisel rahastusperioodil. Sellele numbrile tuleb lisada täiendavad 350 miljonit eurot ja suunata see raha ainult töökohtade loomiseks väljaspool suuremaid linnu ja sealse ettevõtluse toetamiseks,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel riigikogus kõne pidanud Läänemets. Ta tõi välja, et praegu luuakse kaks kolmandikku  rahvuslikust rikkusest Tallinnas ja Harjumaal. Sellist olukorda on võimendanud euroraha jagamise reeglid, mis teisalt on suurendanud regionaalseid lõhesid.

Läänemetsa sõnul ei tohiks riik investeeringuteks mõeldud euroraha kasutada püsikulude katmiseks.  „Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et riigikogu saaks siin suurema õiguse kaasa rääkida ja otsustada. Täna on valitsus teinud Euroopa Liidu vahendite rakendamise kava, mida ta kooskõlastab juba üsna lõpufaasis Euroopa Komisjoniga, aga ei ole küsitud sisendit ei riigikogult ega fraktsioonidelt. Valitsuse nägemuses on meie rolliks olla kummitempel. Minu arvates peab parlament võtma siin juhtohjad enda kätte ja valitsusele ette ütlema, kuidas tegelikult Euroopa Liidu vahendeid kasutada,“ rääkis Läänemets.