Liisa Oviir Brüsselis: Eesti on võitluses naistevastase vägivallaga jõudsalt edasi liikunud

Ann VaidaVõrdõiguslikkus

liisa oviir

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir tõstis Euroopa Parlamendis peetud parlamentidevahelisel istungil esile viimastel aastatel Eestis tehtud jõupingutusi võitluses naistevastase vägivallaga, mis on andnud ka reaalseid tulemusi.

Täna Brüsselis peetud kõnes tõi Oviir välja, et Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisprotsessil on oma roll selles, et Eesti ühiskonnas teadvustatakse üha enam perevägivalda ja naiste vastu suunatud vägivalda ning ollakse selle suhtes järjest leppimatud.

„Pärast seda, kui valitsus saatis konventsiooni 2016. aasta alguses riigikokku,  suutis parlament viia olulised muudatused sisse nii ohvriabi seadusesse kui karistusseadustikku. Tänu esimesele on naiste tugikeskuste teenused reguleeritud seaduse tasandil, mis tagab vägivalla ohvritele parema abi,“ rääkis Oviir.

Tänavu suvel jõudis karistusseadustikku seksuaalse ahistamise regulatsioon, mille taga oli Oviiri enda seadusandlik initsiatiiv. „Vajadus nende sätete järele on ilmne – üksnes esimese kuuga esitati prokuratuurile 50 avaldust seksuaalse ahistamise kohta,“ selgitas Oviir. Eestis on seksuaalse ahistamise koosseis sooneutraalne.

Riigikogu kinnitas 20. septembril suure häälteenamusega Istanbuli konventsiooni. „Eesti riik näitas konventsiooniga ühinedes, et hoolib naiste õigusest vägivallavabale elule, kaitseb ja abistab vägivalla ohvreid,“ lausus Oviir. „Sama oluline on, et protsessi käigus räägiti  selgemaks nii mõnedki valusad teemad. Eesti tegi suure hüppe ühiskonna teadlikkuse kasvatamise osas ja ka võrdsema ning turvalisema ühiskonna suunas,“ lisas ta.

 

Naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva puhul korraldas Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon parlamentidevahelise istungi, kus Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajad rääkisid naistevastase vägivalla vastasest võitlusest rahvuslikul ja Euroopa Liidu tasandil.