Liisa Oviir: paadunud kurjategijate probleem vajab lahendamist

Ann VaidaÕigus, Siseturvalisus

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviiri kinnitusel  on Eesti kriminaalpoliitika üheks tõsisemaks väljakutseks kõrge korduvkuritegevus, mille vähendamisega tuleb asuda süsteemselt tegelema.

„Kõrge korduvkuritegevuse tase ja paadunud kurjategijate suur osakaal murendab meie inimeste turvatunnet. Praegu on nii, et kahe aasta jooksul mõistetakse uues kuriteos süüdi 35 protsenti ja viie aasta jooksul tervelt 70 protsenti vanglast vabanenud kurjategijatest,“ märkis Oviir riigikogus toimunud kriminaalpoliitika arutelul. Retsidiivsete kurjategijate suur arvukus näitab Oviiri sõnul seda, et riik ei tule toime karistuse ühe eesmärgiga – kuriteo toime pannud isiku suunamisega õiguskuulekale teele. „Korduvkuritegevuse probleem tuleb tõsiselt käsile võtta, tutvuda teiste riikide edulugudega ning leida koostöös teadlaste ja ekspertidega lahendused,“ ütles Oviir.

Oma kõnes keskendus Oviir ka vajadusele keskenduda senisest enam kuriteo ohvrite toetamisele. Veel kiitis ta siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi koostöös algatatud lähisuhtevägivalla pilootprojekti, kus vastupidiselt senisele praktikale eemaldatakse kodust vägivallatseja. „Lähisuhtevägivalla ulatus Eestis on endiselt kohutav. Iga kümnes Eestis toime pandud kuritegu on lähisuhtevägivalla kuritegu,“ rääkis Oviir. Ta avaldas lootust, et viimaste aastate jooksul astutud sammud perevägivalla tõkestamiseks toovad kaasa selle, et ühiskonnas saab olema palju vähem vägivalda.