Liisa Oviir: perekonnaseadust tuleb muuta nii, et kasu oleks kogu perel

Ann VaidaÕigus, Võrdõiguslikkus

liisa oviir

Toompeal peetud perepoliitiline arutelu lõppes tõdemusega, et ka pärast lahutust peavad mõlemad vanemad säilitama tiheda suhte lapsega ja võtma täisvastutuse oma laste heaolu eest. Riik saab siinkohal kaasa aidata, soodustades võistleva kohtuprotsessi asemel kokkulepete sõlmimist.

„Leidsime, et laste heaolu toetaks see, kui riik aitaks üles ehitada perekondadele mõeldud nõustamis- ja lepitussüsteemi. See eeldab aga seadusandluse muutmist ja vastava rahastamismudeli väljatöötamist. Kindlasti tuleb perekonnaseadust muuta nii, et sellest oleks kasu kogu perel,“ ütles sotsiaaldemokraat Liisa Oviir.

Kui peresuhetes loobutakse võistlevast kohtumenetlusest kui vastandumisele ülesehitatud aja- ja rahamahukast asja lahendamisest ja minnakse üle kohtueelsele vahendatud nõustamismenetlusele, siis on Oviiri sõnul palju rohkem lootust, et pärast lahutust on lapsel alles mõlemad vanemad. „Selle käigus on lahutusprotsessist võimalik väljuda mõistliku kokkuleppega – pooled lepivad kokku uue elu reeglites ja pereliikmete suhetesse jääb alles lugupidamine, mõistmine ja hoolivus,“ lisas ta.

Sotsiaaldemokraatide korraldatud mõttehommikul lahati veel justiitsministeeriumi ettepanekut muuta elatise maksmise korda paindlikumaks ja alandada lapsele ette nähtud miinimumelatis 84 euroni kuus. „Elatise vähendamine tänaselt 250 eurolt 84 eurole ei lahenda mitte ühtegi probleemi, vaid tekitab neid juurde,“ märkis Oviir.

Konverentsil esinesid veel ettekannetega Harju Maakohtu endine esimees, tänane Tallinna linnavolikogu liige Helve Särgava, psühhoterapeut ja lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt ning advokaat Helen Tomberg.