Marianne Mikko LIVE blogi: Siin ÜRO peakorter!

Ann VaidaVälispoliitika

ÜRO peakontoris New Yorgis 12.-23. märtsini toimuval Naiste Staatuse Komisjoni (CSW) 62. istungjärgu peateemaks on võimalused ja väljakutsed soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ning maapiirkondade naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamisel. Samuti keskendutakse istungjärgul naiste meedias osalemisele ja juurdepääsule ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) mõjule naiste õiguste kaitsmisel. Ühtekokku on või peaks olema esindatud kõik 193 liikmesriiki. Eesti teiste hulgas.

Sotsiaaldemokraat Marianne Mikko on kohapeal ning hoiab toimuval silma peal ning vahendab infot sotside kodulehele. 

 • ÜRO Naistestaatuse Komisjoni 62.istungjärk nagu ka kampaania “Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu 2020-21 mittealaliseks liikmeks” New Yorgis sedapuhku tehtud. Palju uusi tuttavaid. Ennekõike ikka Aafrikast: Gambia, Keenia, Sierra Leone, Ginea, Uganda, Rwanda, Etioopia, Nigeeria, Ghaana, Kamerun, Zimbabwe, aga ka sellistest kohtadest Türgi, Maroko, Saudi Araabia,Mongoolia, India. Palju uusi impulsse! Aitäh kõigile, kellega elu on mind kokku viinud. Iga naine on kui ammutamatu inspiratsiooni allikas. Olge te hoitud nii põhjas, lõunas, idas kui ka läänes!

 • SIW president Oufa Hajji ja Mongoolia valitsuse esindajad nagu ka PES Women ja UN Women- kõik on siin ÜRO peakorteris. Oleme koos, et arutada maanaiste võimestamist läbi e-arengu. Maanaiste olukord pole kiita ei Mongoolias, veel vähem Aafrikas. Ikka ja jälle kerkib naistevastane vägivald teemana üles. Pole üritust siin New Yorgis, kus see probleem ei leiaks käsitlemist.
 • Millised naised!

  Millised naised! Meie hulgas New Yorgis ÜRO peakorteris CSW 62 istungjärgul on nii pühasid õdesid, poliitikuid, kunstnikke, arste, aktiviste ja ka Miss World 2006. Just viimast tšehhitari Tatana Gregor Brzobohatat silmas pidades tekkis mul küsimus meie Eesti misside ja modellide suhtes. Miks me pole kuulnud neid kauneid eestlannasid naisteõigustest või soolisest võrdõiguslikkusest kõnelemas? Või olen ma midagi maha maganud?

 • Siin ÜRO peakorter!

  Siin ÜRO peakorter! Esinesin ettekandega alkoholipoliitika kõrvalüritusel. Meid oli neli esinejat. Meie Juliette Namakusaga esindasime üks Euroopat ja teine Aafrikat. Ugandalanna Juliette rääkis International Aid regioonijuhina oma kogemusest Uganda külas toimunud muutustest, kui projekti raames hakati kohalikega alkoholist mitte lihtsalt rääkima, vaid tegutsema joomise ja õlle tootmise vastu. Elu külas võttis uue pöörde. Et vestlus oli südamest südamesse, siis Eesti näitedki olid otsekohesed. Rääkisin alkoholiseadusest, muudatustest reklaamiseaduses. Kõik panelistid olid sama meelt- kui viin pole käe-jala juures nagu ka joomisele meelitav reklaam, siis on võimalik olukorda muuta. Vaestel riikidel on muidugi keeruline ülemaailmate alkoholibrändidega võidelda. Kuulsate alkofirmade tulud võivad olla suuremad kui vaesemate riikide aasta eelarved. Lühidalt- alkohol on paljude maailma naiste vaenlane. Samas, kohtades, kus on vähendatud jooma kutsuvat välireklaami, on täheldatud lähisuhte vägivalla vähenemist. See on hea uudis!

 • Maailm koosneb värvidest.

  Must ja valge ei tähenda, et maailm on taandatav must-valgeks. Maailm koosneb värvidest. Kui keegi ütleks, mis värvi on ÜRO Julgeolekonõukogu otsused? Või sõbralik jutuajamine? Või uus tutvus? Tegelikult taandub kõik tõdemusele, et see on üks ja seesama koht, kus me elame. Seega siis kosmoselaevalt Maa poole kiigates näib kõik sinine. Polegi must-valge, vaid veekarva.

 • Aafrika naiste kümnend

  Tänase kõrvalürituse “Aafrika naiste kümnend” poolteist tundi kestnud arutelult võtsin kaasa keenialanna Agnes Leina mõtte:”Mis kasu on maanaistel, kes kannavad pea peal vett ja küttepuid, et tuua valgust ja sooja oma hüttidesse, neist meie siin ja seal tähtsate seinte vahel sündinud poliitikapaberitest, kui neid maanaisi endid pole protsessi kaasatud!?! Maanaised tahavad olla kaasatud paberite sündi sellepärast, et paber ei jääks paberiks, vaid et sellest saaks tulemusrikas poliitika.” Ausalt, paremini on raske kokku võtta arutelu, kust tuli välja, et enam kui 80% Aafrika naistest elavad maal, aga omada maad on naistele mõeldamatu. Isegi kooliskäimine unistus. Väga karastavad tõigad! Jään enda juurde jätkuvalt kindlaks, et Eesti vajab oma strateegiat Aafrika jaoks. Aeg on selleks tõesti küps.

 • ROOTSI

  Rootslased on ÜRO-s paljude teemade vedajad. Sain tuttavaks kolleegiga Riksdagist Ulrika Karlssoniga. Tema osales ainsa eurooplannana Aafrika naiste arutelu paneelis. Oli väga inspireeriv! Kõige põrutavam tõdemus oli see, et maailma naistest pooled ei oma õigust ei omandile ega ka oma kehale. Abielu otsustab perekond eesotsas isa ja vendadega. Tegelikult oli tema jutu kurb kokkuvõte see, et Rootsi sooline võrdõiguslikkus on võtnud aega 500 aastat. Aafriklannad jäid vaikseks, aga tõtt öelda ka mina, eestlanna.

 • Siin ÜRO!

  Siin ÜRO! Kogu maailma naisõiguslased koos CSW62 istungjärgul. Minu kaamera ette jäid Soome ja Keenia, Andorra, Saudi Araabia, Aafrika. Just viimane on oluline, sest kui meie ei tegele Aafrikaga, siis Aafrika tegeleb meiega. Hetkel osalen CSW62 kõrvalüritusel “Aafrika naiste kümnend”.

 • Eesti kultuuriminister Indrek Saar annab teada interneti vägivallast ja sellest, kuidas probleemi lahendada.

  Meil on, mida maailmaga jagada. Üks neist on interneti konstaablite olemasolu. Küberkuritegude ohvritele on meil psühholoogiline abi. Üsna lihtsad ja loomulikud asjad meile, eestlastele, on samas üsna suur uudis teistele maailma riikidele. Eesti sõnumit on aidanud välja töötada palju inimesi. Ministri seljataga istuvad diskreetselt Liina Kanter ja Rena Tasuja. Saalis aitavad Eesti sõnumit rahva hulgas jõustada ka mõned eestlannad nagu fotolt näha. Aga eestlasi on CSW62 raames ÜROs rohkem kui pildile mahtus. Ent sündmused seisavad alles ees.

 • Siin New York!

  Siin New York! “Naistevastast vägivalda lōpetades- infotehnoloogia võimalused ja väljakutsed”. Kõrvalüritus,kus meie Indrek Saar ÜRO asepeasekretäri Amina Mohammedi kõrval. Paneeli juhib Eesti ehk suursaadik Sven Jürgenson. Tõotab tulla põnev!

 • On nii, et “kes ees, see mees”, ei kehti

  On nii, et “kes ees, see mees”, ei kehti. Vähemasti Tšehhi, Põhjala, UN Womeni, Rootsi valitsuse korraldatud kõrvalüritusel ÜRO peakorteris tuleb nii mõnelgi mehel kohtade puudusel põrandal istuda. Teema on muidugi ka väga oluline- “Sooline perspektiiv otsuseid langetades kohalikul, regionaalsel, kesk- ja rahvusvahelisel tasandil.”
  Sooline perspektiiv eelarvete tegemisel pole mitte naerukoht, vaid UN Womeni poliitika. Ehk et mida enam saavad naised eelarve tegemisel kaasa rääkida, seda elulisem eelarve tuleb. Meenub üks meie Eesti meespoliitik, kas laia suuga naeris selle teema üle. Muide, alles paar aastat tagasi.

 • ÜRO naistestaatuse komisjoni 62. istungjärk kogub tuure

  “Plenaaristungil ÜRO kuulsas istungitesaalis teevad liikmesriigid ettekandeid oma riikide seisust naisteõiguste vallas. Pean tunnistama, et Rootsi 5 minutit (soolise võrdõiguslikkuse minister Pernilla Baralti ettekanne) oli hea kuulamine. Midagi ei tule niisama, vaid naisteõiguste eest peavad seisma nii tüdrukud kui poisid, nagu ka naised ja mehed üheskoos. Ja tulemusi peab saama mõõta. Selline oli maailma esimese feministliku valitsuse põhipaatos, mis sai suure aplausi osaliseks.
  Samas on ÜRO peakorteris ka huvitavad kõrvalüritused. Need on väga põnevate teemadega püsti pandud. Mind isiklikult huvitab ja on alati huvitanud, kuidas naised saavad panustada julgeolekusse. Pean silmas kuulsat ÜRO resolutsiooni 1325. Ka Eesti katsub seda täita jõudumööda. Täidab tegelikult väga hästi. Hetkel kuulan koos oma uue sõbra kameruunlanna Sybille Nyeckiga, kuidas naised konkreetselt saavad panustada julgeolekusse. Pean tunnistama, et aafriklannad on väga aktiivsed. See on igati mõistetav. Aafrikas on palju riike, mis on pidevas konflikti- või sõjaolukorras.”