Marika Saar: hoop laste huviharidusele

digiArvamus

Valitsuse otsus kärpida laste huvitegevuse ja huvihariduse toetust poole võrra toob riigikassasse seitse miljonit eurot kokkuhoidu ning jätab kohalikud omavalitsused ilma sama suurest summast. Tundub, et valitsusel jäid kaalutlemata mõjud, mis selle otsusega kaasnevad. Aastatega üles ehitatud maapiirkondade huviharidussüsteem ning omavalitsuste ja riigi partnerlussuhe saab praegu hävitava hoobi. Haridusminister selgitas, et omavalitsused on huvitegevuse vallas tugevad ja saavad ise hakkama, aga just seepärast nad ongi tugevad, et laste arengusse on panustatud koostöös riigiga. Kui sa võtad jalgrattalt ühe ratta ära, siis see kuigi hästi ei sõida, kirjutab sotsiaaldemokraadist Elva abiavallavanem Marika Saar Tartu Postimehe arvamusloos.

Huviharidus ja -tegevus on osa kvaliteetsest haridusest. Huviharidus võimaldab lastel oma tugevusi ja andeid arendada, proovida ja katsetada. See loob vundamendi laste enesekindlusele ja silmaringile, aitab tagada, et neil tulevikus hästi läheks. Lisaks suurepärasele laste arendamise meetmele on tegu ühe läbimõelduma regionaalpoliitilise toetusega, mis aitab tasandada ebavõrdsust.

Aastal 2018 sotsiaaldemokraatide eestvedamisel ellu kutsutud huvihariduse toetuse arvestamisel on maapiirkondadel suurem osakaal, kuna seal on huviringide ja trennide valik ning kättesaadavus kehvem kui linnades.

Näiteks toetab riik Võrumaa, Põlva- ja Valgamaa lapsi rohkem kui Tartumaa lapsi: 11 300 last Kagu-Eestis saavad toetust 2,1 miljoni euro eest, 23 000 Tartumaal elavat last aga 1,6 miljoni euro eest.

Elva vallas me pakume selle toel lastele ligi sada huviringi ja maksame lapsevanematele huvi­transpordi toetust. Valik on põnev ja arendav: näiteks lastejooga, keraamikaring, teatristuudio, rahvatants, vaimse tervise huviring, robootikaringid ja ka noorte omaalgatuse fond, kus lapsed saavad ise kogeda projektide kirjutamist.

Hiiumaal on tänu riiklikule rahale saanud hoogu juurde purjetamine. Saaremaal läheb suur osa toetusrahast huvitegevuse õpetajate ja juhendajate palkadeks. Seega puudutab valitsuse kärpeotsus valusalt ka maapiirkondade kultuuri- ja haridusinimesi.

Elva vallale tähendab see ootamatu pööre vajadust leida järgmisel aastal ligi 135 000 lisaeurot, et jätkata kava, mille kallal nägime väga palju vaeva – kaasasime, arutasime, leidsime parimad lahendused.

Uskuge, haihtuvat toetussummat ei ole üldse nii lihtne asendada. Omavalitsused panustavad juba suurel määral ise laste harrastustesse. Elva vald teeb seda 1,3 miljoni euro eest. Oleme vastava kava kinnitatud kaheks aastaks ehk siis peame nüüd hakkama vaatama, milliste tegevustega sügisest jätkata ja mis tuleb paraku lükata edasi paremaid aegu ootama.

Võimuliit näitas üles ka poliitilist kultuuritust, rikkudes mitmeid häid tavasid. Poliitika kujundamisel, ja seda ju praegu tehti, võetakse ikka aluseks analüüs, kaalutakse alternatiive, kaasatakse, aga mulle tundub, et isegi valdkonna sees ei arutatud seda teemat piisavalt läbi, rääkimata omavalitsustest.

Näotu on ka ühe reformierakondlasest riigikogu liikme väide, et selle toetuse puhul on tegemist «süsteemivälise sotside lubadusega». Kas praegune valitsus ongi nii madal, et hävitab ära hästi töötavad asjad põhjusel, et need said teoks teiste erakondade algatusel?

Minu hinge kriibib ka see, et praegu anti otsene löök riigi ja omavalitsuste niigi haprasse suhtesse, mis küll viimastel aastatel on näidanud märke usalduse tugevnemisest. Tõsi, on olnud ka varem pettumusi, sest riik annab toetust ja siis see järsku kaob. Aeg-ajalt olen oma vanemaid kolleege veennud, et küll sel korral läheb teisiti, sest meil on riigiga samad eesmärgid ja tunda on ka riigiametnike suhtumise paranemist. Aga võta näpust!

Üks riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö vorme on eelarveläbirääkimised valitsuse ning Eesti linnade ja valdade liidu vahel. See töö käib aasta läbi töörühmades. Normaalne oleks, kui sellistes olukordades pöördutakse omavalitsuste poole, et arutada koos võimalusi ja kärpekohti, mitte ei langetata ühepoolselt otsuseid peale varasemat sisuliste kokkulepete saavutamist.

Väga loodan, et toetusraha kokkutõmbamine koos üleoleva suhtumisega ei peegelda kogu valitsuse hoiakut kohalikesse omavalitsustesse. See lühinägelik ja ebaõiglane otsus tuleb ringi teha. See nüüdseks üles ehitatud toetussüsteem on suurepärane asi, mis on teinud huvihariduse just maapiirkondade lastele kättesaadavaks ja valiku mitmekesisemaks.

Marika Saar: hoop laste huviharidusele