Marina Kaljurand: vaktsineerimise järjekorrad peaksid jõudma digiloosse

digiDigipööre

Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand ütles täna toimunud veebiarutelul “Küberjulgeolekust ühiste digiteenusteni: kas ja kuidas mõjutab Euroopa Liidu digipööre maailma ja liikmesriike?”, et vaktsineerimise järjekorrad peaksid jõudma digiloosse. Veebiseminaril osalesid lisaks Kaljurannale ka president Toomas Hendrik Ilves ja Triin Mahlakõiv, arutelu juhtis Neeme Raud.

„On arusaadav, et tänasel arutelul ei saanud me mööda vaadata kroonviiruse kiirest levikust Eestis. Ühelt poolt on see seotud digiteemadega ja teiselt poolt selgete ning arusaadavate sõnumitega nii maskikandmise kui ka vaktsineerimise kohta. Maskide kandmine siseruumides ja avalikel väliüritustel peab olema kohustuslik,“ ütles Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand.

Kaljuranna sõnul on pandeemia digiteemasid veelgi võimendanud ning see valdkond pakub ka palju võimalusi kriisi lahendamiseks: „Näiteks võtaksime maha suure koormuse perearstidelt ja pereõdedelt, kui näeksime vaktsineerimise järjekorda digiloost.“

„Kahjuks ei ole Eesti valitsus suutnud võtta kasutusele kaasaegseid digilahendusi COVID-19 kriisi kontekstis, kusjuures kõik eeldused selleks on olemas. Meil on olemas toimiv digilugu, mida saab täiendada ning erasektoril on võimekus luua töötavaid digilahendusi nii reisijate registreerimiseks kui ka lähikontaktsete hoiatamiseks. Oleme selles osas maha jäänud mitmetest riikidest, ka näiteks Lätist,“ oli president Toomas Hendrik Ilves kriitiline Eesti digivõimekuse senise kasutamise suhtes.

North Star AI MTÜ kaasasutaja Triin Mahlakõivu arvates näitas koroona, et Eesti ettevõtted ja teadlased soovivad ja saavad kriisiolukorras oma teadmistega riiki toetada. „Seda koostöö soovi ei tohiks avalik sektor pidurdada, kasvõi andmetele ligipääsu piiramisega. Probleemid ja segadus vaktsineerimistegevuse üle jahmatab. Me saaksime kasutada masinõpet, et õiglaselt ja otstarbekalt jaotada meie väärtuslikke vaktsiinivarusid ja identifitseerida need isikud, kes on kõige rohkem ohus, ning lahendada vaktsiinide jaotamise logilistine pool andmeteaduse abil,“ lisas Mahlakõiv.

„Tänasel seminaril soovisin isiklikult saada vastust kahele olulisele küsimusele. Esiteks, et Marina Kaljurand ja Toomas Hendrik Ilves annaksid oma pikaajalise poliitika ja riigikogemusega hinnangu COVID-iga peetavale võitlusele Eestis. Teiseks, kuulda osalejatelt, kas tõesti on Euroopas poliitikuid ja ametnikke, kes ei pea küberteemat, seda, et meie elu on suuresti liikunud küberruumi ning vajab seal kaitset ja seadustamist, selle sajandi üheks põhiteemaks? Vastused mõlemale küsimusele sain,“ arvas arutelu juhtinud Neeme Raud.

Veebiseminari “Küberjulgeolekust ühiste digiteenusteni: kas ja kuidas mõjutab Euroopa Liidu digipööre maailma ja liikmesriike?” korraldas Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand. Arutelu on järelvaadatav Marina Kaljuranna Facebooki leheküljelt: https://www.facebook.com/events/794038718133326/