Maris Lauril tuleb põhjendada, miks korruptsioonijuhtumid aina venivad ja venivad

Kirill KlausKorruptsioon

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna justiitsminister Maris Laurile arupärimise seoses Eesti justiits- ja kohtusüsteemi ühe suurima puudusega, milleks on korruptsioonijuhtumite aastatepikkune menetlemine.

„Koalitsioonilepe toob valitsuse ühe prioriteedina välja korruptsioonivastase võitluse. Justiitsministril ja justiitsministeeriumil lasub vastutus tagada võimekas prokuratuur ja kohtumenetlus. Paraku mitmed avalikkuse suure tähelepanu all olevad korruptsioonijuhtumid aina venivad ja venivad, tekitades riigile täiendavat kulu ja ruineerides menetlusosalusi. Ajajakirjanduses on juhitud korduvalt tähelepanu ka prokuratuuri esitatud materjalide kehvale kvaliteedile. Nii süüteomenetluses kui ka kohtumenetluses tuleb tagada mõlema poole õigused, mistõttu ei saa korruptsioonijuhtumid teadmata ajaks venima jääma,“ märkis õiguskomisjoni aseesimees Heljo Pikhof.

Tema sõnul ei saa kuidagi olla eesmärgipärane aastatepikkune menetlemine, eriti kui sellel pole ega saagi olla ettenähtavat tulemust. „Ka süüdistataval peab olema võimalus menetluses jõuda otsuseni. Seega on vajalik luua toimiv süsteem, mis tagab nii prokuratuuri võimekuse esitada põhjendatud süüdistus kui kohtu võimekuse arutada asja mõistliku aja jooksul,“ seisab arupärimises.

Maris Lauril tuleb hinnata, kui ajamahukas peaks olema korruptsioonijuhtumite kohtumenetlus, et need jõuaksid realistliku ajaga kas süüdimõistva või õigeks mõistva otsuseni. Samuti peab minister välja tooma, et millised on riigi menetluskulud võrreldes süüdistuses esitatud võimaliku ebaseaduslikult saadud või potentsiaalselt saadava hüvega.

„Kas korruptsioonijuhtumite lahendamiseks tuleks Eesti kohtusüsteemis luua erikohus või on menetluse kiirendamiseks teisi asjakohaseid ning mõjusaid vahendeid või viise?,“ küsivad sotsiaaldemokraadid.