Natalie Mets: kas sa tapad mehhiklasi ainult nädalavahetuseti?

PiretÖöelu

Kas sa hävitad vihmametsi ainult siis, kui on hea pidu?

Möödunud aasta narkosurmade arv Eestis oli ehmatavalt hüppeline.

Kolm aastat tagasi oli surmajuhte 31, seejärel tõusis see 39-le ning mullu oli praeguste andmete kohaselt 79). Selle aasta alguse meediavoo täitsid uudised uuest üliohtlikust nitaseenist, uuest sünteetilisest opioidist, mis ei allu metadooni ravile.

Lisaks lood sellest, kui lihtne on soovi korral igasuguseid narkootikume kätte saada.

Narkootikumide tarvitamine on paraku valdav ning levinud nii peol kui kodus, rikaste ja vaeste, noorte ja vanade seas. Laiema avalikkuse poolt kehtib Eestis narkootikumide suhtes pigem nulltolerants ning ennetus on üldiselt üles ehitatud hirmutamisele. Sellele vaatamata tarvitatakse Eestis uimasteid hulgaliselt ning seda ka meelelahutuslikel eesmärkidel.

Erinevatel ainetel on lühiajalisi positiivseid mõjusid, muidu neid ju ei kasutataks, aga vaieldamatult on kõikidel ainetel rohkem negatiivseid kõrvalmõjusid. Nii tarvitajale, tema lähedastele, ühiskonnale kui keskkonnale.

Rootsis käivitati hiljuti kampaania (https://krogarmotknark.se/), mis kutsub mõtlema alternatiivsetele põhjustele, miks narkootikumidest loobuda, kui omaenda tervis või lähedaste kannatused ei ole piisavad põhjused. Enne järgmist tarvitamist võiks allolevaid faktipõhiseid väiteid enda või oma kaaslase peal kontrollida:

Ma tapan mehhiklasi ainult nädalavahetuseti.

Suur osa Euroopas müüdavast kokaiinist pärineb Mehhikost, riigist, mis on pikka aega võidelnud narkokartellidega. Aastatel 2006–2018 toimus 125 000–150 000 mõrva, mida saab seostada organiseeritud kuritegevusega.

See on 35 mõrva päevas. Tapetute hulgas ei ole mitte ainult narkokartellide liikmed, vaid ka ajakirjanikud, poliitikud ja teised tsiviilisikud.

Ma kiidan gängide vahelisi sõdu heaks ainult vahetevahel.

Rootsis on tulistamissurmade arv viimastel aastatel kasvanud. Ainuüksi 2022. aastal hukkus üle 50 inimese ja enamik tulistamisi võib olla seotud kuritegelike rühmitustega.

Uuring näitab, et ainuüksi Stockholmis tegutseb üle 50 kuritegeliku võrgustiku ja üks nende suurimaid sissetulekuallikaid on kanepimüük. See tähendab, et uimastitest saadav raha mängib surmavates konfliktides suurt rolli.

Ma pooldan lapstööjõudu ainult siis, kui on midagi tähistada.

Kokaiini tootmine, salakaubavedu ja müük on kõike muud kui leebe. Sageli kasutavad tootjad lapsi tööjõuna, mis viib lapsed kuritegelikku ellu ja millest on raske välja tulla. Ka Rootsis on näiteid laste tööjõuna kasutamisest, kui kuritegelikud jõugud lasevad neil uimasteid käidelda ja müüa.

Ma toetan terrorismi ainult erilistel puhkudel.

Nagu kõik organisatsioonid, peavad ka terroriorganisatsioonid leidma viise oma tegevuse rahastamiseks. Opioidides kasutatava oopiumi tootmine, salakaubavedu ja müük on üks nende sissetulekuallikaid.

Raha aitab neil terroriakte planeerida, rahastada ja läbi viia. Selle näiteks on 2004. aasta terrorirünnak Madridis, kus hukkus 193 inimest ja üle 2000 sai vigastada. Sel juhul näitas uurimine, et kuritegu rahastati narkokaubandusest saadud rahaga.

Ma hävitan vihmametsi ainult siis, kui on hea pidu.

Kokaiini tootmiseks kasutatakse kokataimi ja ühel hektaril kokapõllul toodetakse hinnanguliselt 7,4 kilo kokaiini aastas. Aga taimed saavad hakkama vaid 3-4 saagiga, siis tuleb tootjatel ala vahetada. Ruumi tegemiseks raiutakse maha suured alad vihmametsast. Arvutused näitavad, et iga toodetud kokaiinigrammi kohta hävib tervelt neli ruutmeetrit vihmametsa.

Pühapäevatarvitajate hulgas on ka neid inimesi, kes käivad plakatitega inimõiguste teemalistel pikettidel, söövad liha asemel juba ammu ainult herneproteiini ning reklaamivad oma elustiili kui maailmapäästjate oma, mõtlemata sellele, et nende lõbusa peo taga võib olla kellegi inimelu ning nende käitumine kahjustab kõvasti maailma ökosüsteemi.

Muidugi võib mõelda ka nii, et gramm kokaiini maksab väidetavalt umbes 150 eurot – selle raha eest saab osta lennupiletid Pariisi, toetada kultuuri või investeerida see raha enesearengusse. Aga eks lõpliku otsuse teeb ikka igaüks ainult ise.

Natalie Mets: kas sa tapad mehhiklasi ainult nädalavahetuseti?