Noorsotsid: justiitsministeeriumi ülesanne on koostada kooseluseaduse rakendusaktid

Ann VaidaAvatud ühiskond, Õigus, Võrdõiguslikkus

Noored Sotsiaaldemokraadid on vastu justiitsministri Urmas Reinsalu ettepanekule, et valitsus toetaks EKRE algatust tühistada kooseluseadus. Kooseluseadus on kehtiv seadus ja õigusriigile kohaselt on Riigikogu ülesanne vastu võtta rakendusaktid, et antud seadus hakkaks õigusjõudu omama. Rakendusaktide vastuvõtmise asemel seadust tühistama hakates astutakse vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja sotsiaalse õigusriigi põhimõtetega.
 
“Urmas Reinsalu väitel tekitab kooselulepingu sõlmimine pooltes õiguslikku ebakindlust ja selgusetust. Justiitsministrina on tema tööks olemasoleva seaduse rakendusaktide vastuvõtmise tagamine, mitte seadusandliku protsessi tagasipööramine. Poliitilise kasu nimel enda jaoks ebameeldivate seaduste tagasilükkamise toetamine ei ole justiitsministri ametikohustuste ega -eetikaga kooskõlas,” sõnas Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu juht Merilin Lukk.
 
“Riigikogu saadikud ja minister Reinsalu seisavad siinkohal dilemma ees. Kas pidada tähtsamaks Eesti seaduste püsivat jõudu ja õigussüsteemi stabiilsust või korjata populistlikke punkte kohalike omavalitsuste valimiste eel,“ lisas Lukk.
 
Kooseluseadus kuulutati välja 9. oktoobril 2014. aastal ning 2017. aasta alguse seisuga oli kooselulepingu sõlminud 43 paari ehk 86 inimest. Kuulutades kooseluseaduse kehtetuks, annab riik signaali, et nende inimeste õiguslikult sõlmitud kooselu on kehtetu ning piirab seega ka inimeste valikut oma suhet nendele sobival moel reguleerida. Eesti Vabariik demokraatliku õigusriigina peab tagama võrdse kohtlemise kõigile inimestele.