Image

Euroopa kiireim hinnatõus ei tohi laastada Eesti inimeste elujärge. Paralleelselt päris sõjaga käib ka majandussõda ning  varasemad energiahinna kõikumised on tõestanud, et kord juba kallinenud toidu- ja kodukulude ostukorv enam endisele tasemele ei lange. Kui laseme energiakriisil hävitada Eesti perede toimetuleku ja lootuse paremale homsele,  on Putin võitnud.

Et elujärg paraneks, peavad palgad tõusma. Kui tõusevad palgad, tõusevad ka pensionid. Areneb majandus ning paranevad riigi ja kohalike omavalitsuste võimalused toetada neid, kes abi vajavad ning kujundada sellist poliitikat, et me oleksime peredena, kogukondadena ja riigina edaspidi kriisideks paremini valmis ja suudaksime neid ka ennetada.

Sotsiaaldemokraadid julgevad astuda reaalseid samme perede vaesumise ja ettevõtete laostumise vastu: 

  • tõstame miinimumpalga 1200 euroni – see tõstab ka teisi palku ja pensione;
  • toetame ettevõtteid, et säiliks töökohad;
  • panustame haridusse, et Eestis oleks paremad töökohad.

 Ükskõikse ja kõrvaltvaatava riigi ajastu on möödas. Tugeva Eesti alus on solidaarsus ja hoolivus.

 

Tõstame alampalga 1200 euroni

Ühegi täiskohaga töötava inimese kuine tööpanus ei oleks vähem väärt kui 1200 eurot. Õiglane palk on elementaarne inimväärikus ja õiglane vastus tohutule hinnatõusule.

Miinimumpalga määr ei puuduta ainult selle saajaid, vaid pea kõiki inimesi, sest näiteks Saksamaa puhul kasvasid miinimumpalga määra tõstmisega palgad kõigil teistel palgaastmetel ja sektoriteüleselt. Ehk siis tõstes alampalga määra aitame tegelikult väga suurt osa palgatöötajatest. 

Enamus alampalga saajatest Eestis on naised – töötavad nad siis tervishoiusektoris, teenindussektoris aga ka mittetulundusühingutes. Sealtkaudu mõjutab alampalga määr kaudselt naiste suhtelist vaesust, sündimust aga ka peresuhteid ning laiemas plaanis oma elu üle otsustada. Paraku on Eestis Euroopa suurim sooline palgalõhe. Nii on alampalga tõstmisel oluliselt laiem ühiskondlik mõju!

Palgatoetus hoiab töökohti

Toetame tööandjaid, et kiire palgasurve ei tooks kaasa koondamisi ja töökohtade kadu. Selleks tagab riik mitmeaastsel üleminekuperioodil palgatoetuse, kuni majandus stabiliseerunud ja ettevõtted uue palgatasemega kohandunud.

Vähendame keskmise- ja madala sissetulekuga inimeste maksukoormust

Langetame keskmist ja madalat palka teenivatel töötajatel maksukoormust, mis jätab inimestele palgapäeval rohkem raha kätteSelleks tõstame tulumaksuvaba miinimumi ning kaotame Jüri Ratase valitsuse kehtestatud maksuküüru. Nii jääb enamikel palgasaajate aastas kuni ühe kuupalga jagu rohkem raha kätte.

Ühes sellega tuleb muuta ajale jalgu jäänud maksusüsteemi - kellel võimalusi rohkem, panustab enam.  Keskmisest oluliselt kõrgema palgaosa pealt kehtiks kõrgem tulumaks, mis võimaldab jõukamatel inimestel oma riiki rohkem panustada. Oma riigi ja rahva heaks maksude maksmine ei ole karistus, see on privileeg ja tõeliselt rahvuslik ning patriootlik tegu.

Hoiame töökohti läbi ettevõtete toetamise

Teised riigid toetavad oma ettevõtteid kiirelt kasvanud energiakuludega toimetulemiseks. Reformierakonna valitsus pole seni seda teinud. Nii aga on Eesti ettevõtted seatud ebaõiglasse olukorda ja ei suuda välismaiste konkurentidega võistelda.

Sotsiaaldemokraadid laiendavad energiatoetuse meetmed ka Eesti ettevõtetele, kelle kuludest olulise osa moodustavad energiakulud. Ekspordivõimekuse säilitamine ja läbi selle töökohtade hoidmine, on Eesti majanduse jaoks võtmetähtsusega.

Haridus toob paremad töökohad ja palgad

Eesti majanduse nurgakivi on haridus. Mitte ainult kooliharidus, vaid huviharidus ja kõigi igas vanuses inimeste võimalus ja soov õppida. Enesetäiendus ei saa jääda pelgalt igaühe erahuviks ja sõltuda töökohast ning võimalustest või nende puudumisest.

Meie ühiskondlik heaolu ja majanduse areng oleneb meie inimeste oskustest. Seepärast tuleb ka meil edukale majandusele kohaselt muuta õppimine ja täiendamine töö loomulikuks osaks. Nii kasvab tööga loodav väärtus ja tõusevad palgad.

Sotsiaaldemokraadid avalikustavad oma valimisprogrammi haridusega seotud ettepanekud lähinädalatel.

Sotsiaaldemokraatide sõna maksab

Oleme valitsuses seisnud igaühe toimetuleku ja väärikuse eest ajal, mil jõhker hinnatõus võtab inimeste taskust ära iga neljanda euro.

Tänu meile suureneb keskmise ja madalapalgaliste töötasu 372 eurot aastas. Ajalugu näitab, et keskmise ja madalama palgaga inimeste sissetulekuid suurendav tulumaksuvaba miinimum on Eestis tõusnud vaid siis, kui sotsiaaldemokraadid on valitsuses. 

Image

Palgad tõusevad õpetajatel, päästjatel, politseinikel, kultuuritöötajatel ja paljudel teistel. Tõusevad selleta, et peaksime tegema järeleandmisi turvatundes või hariduse kvaliteedis või keegi teine peaks kaotama töö.

Keskmine pension tõuseb seitsmesajale eurole ning hooldekodu koht muutub pensioni eest kättesaadavaks. See on põhimõtteline muutus, solidaarsuse märk, et iga inimese elutöö on meie kõigi jaoks tähtis. Tuhanded pered saavad tänu sellele kuni 6000 eurot aastas panustada lastele parema tuleviku kindlustamisse.

Oleme leevendanud ebaõiglaselt kõrgete energiahindade mõju inimestele ja vabaühendustele ning väikeettevõtete energiatoetused ootavad parlamendi otsust.

Hoolimata sellest, et oleme valitsuses teinud palju, ei ole see piisav. Kuigi seisame silmitsi Euroopa keskmisest kolm korda kõrgema inflatsiooniga, on Eesti valitsus panustanud energiakriisi leevendamiseks vaid 0,5% SKTst. Läti samas üle 3%, Leedu üle 6%.

Tugeva Eesti alus on solidaarsus ja hoolivus

Eesti uus lugu on solidaarsuse ja ühtehoidmise lugu. Ja just solidaarsus oma riigi ja inimeste suhtes on tõeline rahvuslus, tõeline patriotism. Selline, mis annab kindluse, et meie rahval, kodukohal ja riigil on parem tulevik ja seda mitte kauge horisondi taga, vaid järk-järgult juba homme ja ülehomme.

Tugev Eesti, kus kedagi ei jäeta maha, on sotsiaaldemokraatide kõige suurem vastutus ja tähtsaim rahvuslik ülesanne.