Peep Peterson: metsanduse arengukava elluviimisel tuleb aidata tööstusel muutustega kohaneda

PiretMetsandus

Valitsusele esitatud metsanduse arengukava elluviimise oluline eeldus on hästi rahastatud õiglase ülemineku plaan. See aitab säilitada ja luua töökohti metsandusega tegelevates piirkondades, leiab tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).

“Metsaraie kärpimise või põlevkivi kaevandamise vähendamisega loome enda ja tulevaste põlvede heaolu nimel sellised töökohad ja tehnoloogiad, mis arvestavad ka meie looduse ja keskkonnaga. Kõik sellised põhimõttelised muutused vajavad riigi tähelepanu ja toetust, sest inimesi ning ettevõtteid ei tohi hätta jätta,” ütles Peterson. “Registreeritud töötus on tõusnud üle märgilise 8 protsendi piiri. Seetõttu on oluline toetada inimesi muudatustega toime tulemisel, seda eriti nõrgema majandusega piirkondades,” lisas ta.

„Sotsid soovivad alampalga tõusuga kompenseerida Euroopa suurimat hinnatõusu, mistõttu tuleb ka suuri äriplaanimuutusi riiklikult toetada ning seda soovitavalt tihedas koostöös valdkonna tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidega.” Maailmapraktika nõuaks siin kolme- või neljapoolset kokkulepet, milles osaleksid nii ametiühingud, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka valitsus, selgitas tööminister.

Peterson tõi näiteks Ida-Viru õiglase ülemineku plaani, kus just omavalitsuste, tööandjate ja ametiühingute survel suunati enamus 340miljonilisest abist uute kõrgepalgaliste töökohtade loomisele. „Praegu töösse jõudvatest projektidest näeme, et Ida-Virumaale on investeeringute abil tekkimas tuhandeid perspektiivikaid rohelisi töökohti palgaga poolteist Eesti keskmist ja enam. Sama vajab täna ka Pärnumaa, Lõuna-Eesti ja teised metsamajandamisest elatuvad maakonnad,“ rääkis Peterson.

Keskkonnaminister Madis Kallas esitas aasta lõpus valitsusele metsanduse arengukava, kuid praegu ei ole veel teada, millal seda arutatakse. Ka keskkonnaminister on seda meelt, et kõrgemapalgaliste töökohtade loomine ja töötajatele ümberõppe võimaldamine läbi nn metsandussektori õiglase ülemineku on metsanduse arengukava väga oluline osa ning selleks planeeritud kümned miljonid eurod tuleb õiglaselt ning võimalikult suure kasuteguriga sektorisse suunata.