Priit Lomp: tuumajaama pooldajate read kahanesid riigikogus pea kolmandiku võrra

PiretTuumajaam

Tuumaenergia otsus kogus kolmapäeva hilisõhtul riigikogus kõigest 41 poolthäält, mis on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Priit Lombi hinnangul ilmselgelt nõrk mandaat.

„Märgiliseks võib pidada ka seda, et lühikese aja jooksul vähenes ligi kolmandiku võrra nende saadikute arv, kes näevad Eestit tuumariigina – eelnõu algatas 55 riigikogu saadikut, kuid lõpphääletusel oli toetajaid tervelt 14 võrra vähem. Julgen arvata, et sotsiaaldemokraatide selgitustöö, et kiirustades ja rapsides ei saa nii põhimõttelisi otsuseid langetada, aitas kaasa sellele, et lisandus tuumajaama vajalikkuses kõhklejaid,“ märkis Lomp.

Kahetsusväärseks pidas ta keskkonnakomisjoni esimehe Igor Taro vassimist seoses eelnõule esitatud muudatusettepanekutega. Tõest väga kaugel oli tema väide, et komisjon arvestas kõigi muudatusettepanekutega, lisas Lomp.

„Tuumajaama rajamise küsimus on ülimalt oluline Eesti tulevikku mõjutav otsus, mis peaks tuginema teadmispõhisele  infole, mida praegu ei ole piisavalt. Samuti oleks igati asjakohane, et nii kaalukas otsus koguks vähemalt parlamendi poolthäälte enamuse. 41 toetushäält on nõrk mandaat, et minna otsustavalt edasi tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega,“ leidis Lomp, kelle hinnangul peaks riigikogu tuumaenergia küsimuste juurde sügisel tagasi tulema.

Eile hääletas otsuse, mille alusel tuleb Eestis alustada tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega, vastu 25 saadikut, kaks riigikogu liiget olid erapooletud ning 26 jättis hääletamata.