Rae valla sotsiaaldemokraadid taunivad Rae abivallavanema tegevusetust

digiKohalikud omavalitsused

Rae valla sotsiaaldemokraadid leiavad, et vald peaks oluliselt rohkem prioriseerima ja soodustama ratturite ja jalakäijate, sh ratastooli või lapsevankriga liikujate liikumisvõimalusi, panustades märksa enam talvisel ajal teede läbitavusse.

”Rae abivallavanema Tanel Tammela selgitused, et vallas ei maksa Tallinnaga võrreldavat kergliiklusteede puhastustaset loota, kuna vald ei kasuta vastavalt heakorraeeskirjale kloriide, ei kannata kriitikat. Kuidas on võimalik, et nt Tallinnas, mis ei asu teises kliimvavöötmes, puhastatakse tänavad puhtaks ka ilma kloriidideta, kasutades selleks nt raudsahke, kuid rikkas  Rae vallas seda ei suudeta?”, küsis retoorilise küsimuse SDE Harjumaa piirkonna esimees ja Järveküla elanik Henri Kaselo.

”Selle asemel, et vald õigustab mittemidagitegemist rahva sooviga, mitte kasutada kloriidi, tuleks õppida naaberomavalitsustelt, kuidas saab tänavaid ja kergliiklusteid puhastada paremini,” lisas SDE Rae osakonna esimees Ain Böckler.