Raimond Kaljulaid: diginomaadi viisa loomise algatus on suurepärane

Kirill KlausE-Eesti

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid kiidab diginomaadi viisa loomist, mis võimaldab Eestis töötada viisa alusel neil inimestel, kelle töö ei sõltu sellest, kus nad parasjagu asuvad.

„Diginomaadi viisa loomise algatus on vägagi tervitatav. Eesti on esimene, kes teeb sellise töötamisviisi ja teatud määral ka elustiili jaoks eriregulatsiooni,“ ütles Kaljulaid kolmapäeval, kui välismaalaste seaduse muutmiseelnõu oli riigikogus esimesel lugemisel.

Maailmas on Kaljulaidi sõnul üha enam neid inimesi, kelle töö saab suures osas või ka täielikult tehtud üle interneti ega sõltu vähimalgi määral nende asukohast. Veelgi enam on aga neid inimesi, kes tahaksid ja võiksid oma tööd teha sellisel viisil tulevikus, lisas ta.

„Loodetavasti leidub ka neid riike, mis järgivad meie eeskuju ning edaspidi avaneb sarnasel alusel töötamise võimalus ka meie kodanikele, kes viibivad teistes riikides. Uued vabadused loovad uusi võimalusi ning ettevõtlikud inimesed loovad nii uut väärtust,“ sõnas Kaljulaid.

Diginomaadide viisa küsimuses saavutatav üksmeel võiks tema sõnul olla omakorda nurgakiviks laiemale arutelule, kuidas meie e-riiki edasi viia ning hoida meie senist edu selles valdkonnas.

Välismaalaste seaduse muudatused reguleerivad erinevaid välismaalaste Eestis elamist, töötamist ja õppimist puudutavaid tahke. Diginomaadi viisa asutamine on vaid üks osa üsna mahukast eelnõust.