Raimond Kaljulaid: ehitusseadustiku muudatused takistavad tuuleenergia rajamist

digiUncategorized

Sotsiaaldemokraadid hääletavad täna riigikogus ehitusseadustiku muutmise eelnõu kinnitamise vastu, kuna osa selle sätteid mitte ei toeta, vaid hoopis takistavad meretuuleparkide rajamist.

„Ettevõtjad on seni tuuleenergiat arendanud pigem riigi kiuste ja kahetsusväärselt ei ole ka valitsuse algatatud eelnõu kantud soovist tuulikute ehitamist soodustada. Me ei lepi sätetega, mis võimaldavad riigil hoolimata tuulikute rajamiseks välja antud ehitusloast selle tagantjärele kehtetuks tunnistada, tuues põhjuseks riigikaitselise ohu,“ selgitas Raimond Kaljulaid.

Tema sõnul tekib nii ehitise omanikule tähtajatu risk. „Selline regulatsioon ei ole proportsionaalne ega põhiseaduspärane – kõik riigikaitse ja  julgeolekuga seotud riskid asetatakse arendaja õlule, ent puudub kahjude hüvitamise kord,“ märkis Kaljulaid.

Küsimuse ehitise mõjust riigi julgeolekule saab Kaljulaidi väitel lahendada ehitusloa kooskõlastamise etapis. „Ehitusloa kooskõlastamine kaitseministeeriumiga tähendab ühtlasi ka ehitusprojekti kooskõlastamist. Riigi väärhinnangu korral tuleb kahju arendajale hüvitada,“ ütles Kaljulaid.

„Tuuleenergia ja laiemalt taastuvenergia võimaluste kiire väljaarendamine on erakordselt oluline. See on oluline energiajulgeoleku seisukohast, sellest sõltuvad töökohad, innovatsioon ja uute tehnoloogiate arendamine. See on oluline ka keskkonnahoiu ja kliimaeesmärkide täitmise seisukohast ja loomulikult tähendab odavamat elektrienergia hinda Eesti inimestele,“ rääkis Kaljulaid.