Raimond Kaljulaid: Nursipalu asjus on olnud palju poliitilist valet

PiretJulgeolek

Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid pidas sotsiaaldemokraatide nimel ööl vastu neljapäeva riigikogus kõne, kus ta kaitses Nursipalu harjutusväljaku laiendamist. Küll aga tõi Raimond välja opositsioonierakondade kahepalgelisuse – riigikaitsekomisjonis toetati kahel käel Nursipalu kiirkorras laiendamist, aga kaamerate ees räägitakse rahvale vastupidist juttu. Samuti avaldas ta kahetsust selle üle, et enam kui 11 000 allkirja kogunud Nursipalu pöördumist ei arutatud parlamendi täiskogu ees – selles küsimuses jäid sotsiaaldemokraadid üksi. Nn Nursipalu seadus kogus 59 poolthäält ja 26 vastuhäält.

Austatud riigikogu esimees, head ametikaaslased! See, et räägiti enne valimisi üht ja tehti teist, ei vasta tõele. Nursipalu kohta tõepoolest on väga palju valetatud Eesti inimestele, aga ma võin teile kinnitada, et seda ei ole teinud tänase valitsuse erakonnad – sotsiaaldemokraadid, Reformierakond, Eesti 200. Kahjuks ei saa ma seda öelda mõnede erakondade kohta opositsioonis.

Fakt on see, et enne valimisi riigikaitsekomisjon arutas Nursipalu harjutusvälja laiendamist ja kõigi erakondade konsensuslik seisukoht oli see, et seda harjutusvälja laiendamist toetatakse. Komisjoni laua taga, seal, kus tehti otsuseid, tõstsid kõik kätt ja olid nõus ja siis mindi televiisorisse ja räägiti, kui halb mõte see on ja kuidas nad on selle vastu ja kuidas nad ei saa aru, mida tegelikult tehakse ja et on väga palju vastamata küsimusi.

Sel nädalal riigikaitsekomisjon arutas Nursipalu-teemalise pöördumise vastust. Selles vastuses seisab mustvalgel: riigikaitsekomisjon toetab Nursipalu harjutusvälja laiendamist ja on seisukohal, et kaitseministeerium on korrektselt hinnanud seda, kuhu on seda harjutusvälja kõige õigem luua ja et Nursipalu on selleks kõige õigem koht. Arvake ära, milliste erakondade toetusel see vastus komisjonis kinnitati? Kõigi erakondade toetusel, taaskord konsensusega.

Samad inimesed tulevad siia kõnepulti ja räägivad sellest, kuidas nemad pole oma küsimustele vastuseid saanud, kuidas nad ei mõista, mida täpselt tehakse ja nemad ei ole sellega nõus. Laua taga tõstavad nad kätt ja ütlevad “Jah”.

See ei ole aus, see ei ole Eesti inimeste suhtes aus. Valitsuse moodustamisel me lubasime, et laiendamise otsust ei tehta enne, kui on välja selgitatud ja otsustatud, kuidas hüvitatakse laiendamise mõjud kogukondadele ja kohalikele omavalitsustele, keda see puudutab. See pilt on tänaseks olemas, see pilt on tänaseks teada ja selge. Ka seda lubadust on peetud. Vajadus Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks on täiesti ilmne. See on vajalik meie teisele jalaväebrigaadile, see on vajalik selleks, et me saaksime siin vastu võtta liitlasvägesid. Samamoodi on täiesti ilmne, et sellega on kiire.

Muide, riigikaitsekomisjoni vastus pöördumisele ütleb, et tõepoolest toetatakse seda kiirendatud korras väljaarendamist kõigi erakondade konsensusega. Need, kes räägivad, et ei, see kiirustamine ikka meile ei sobi, siis mingil põhjusel räägivad nad laua taga, ruumis, kus otsuseid tehakse, risti vastupidist juttu. Vaat seda selgitage oma valijatele ise.

Me kõik peame arvestama sellega, et Venemaa on võimeline taastama piisava sõjalise võimekuse meie tõenäoliselt mõne aastaga, et meid ohustada. Me ei tea tegelikult seda, kui palju meil aega on ja ma arvan, et keegi siin saalis ei ole valmis võtma vastutust, et midagi ei juhtu, ärge muretsege. Selles mõttes see jutt, et tegelikult võiks siin ikka veel edasi-tagasi seda otsust põrgatada ja analüüsida, see jutt lihtsalt ei päde.

See ei tähenda seda, et sotsiaaldemokraadid, meie fraktsioon oleks päris kõigi asjaoludega rahul, mis selle otsusega on seotud. Jah, me näiteks oleksime pidanud õigeks, et need enam kui 11 000 inimest, kes allkirjastasid selle pöördumise, et neil oleks võimalik oma muredest, kogukonna muredest ja oma seisukohtadest rääkida siin, riigikogu täiskogus. Aga me jäime üksi selle ettepanekuga.

Kõik need, kes räägivad, kuidas nemad esindavad kohalikku kogukonda ja kohalike inimeste huvisid, kus te siis olite, kui oli võimalik toetada seda, et nad saaksid tulla siiasamasse kõnepulti, siia teie kõigi ette ja rääkida, mis mured kaasnevad kohalikele seoses sellega, et Nursipalu harjutusvälja laiendatakse? Siis te seda ei toetanud. Nii et loomulikult selle eelnõu vastuvõtmist meie fraktsioon toetab. See on oluline asi, teeme selle ära ja edaspidi väldime sellist rahvale valetamist.