Raimond Kaljulaid: Võit! Tallinn ei küsi lasteaia kohatasu kuni aprilli lõpuni

Kirill KlausTallinn

Raimond Kaljulaidi sõnul tegi Tallinna linnavalitsus täna väga õige otsuse kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu enam mitte küsida ning tunnustab selle küsimuse tõstatajana Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. Siiski peab ta oluliseks, et ka teised sihtrühmad, kes täna tähelepanuta on jäänud, linnavalitsuse prioriteetide hulka jõuaksid.

“Tunnustan väga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna linnavolikogu fraktsiooni ja selle juhti Rainer Vakrat, kes tõstatasid perede lasteaia kohatasust vabastamise küsimuse ja saavutasid selles ka edu – linnavalitsus tegi täna otsuse lasteaia kohatasu kuni aprilli kuu lõpuni mitte küsida. Siit ka Tallinnale oluline õppetund – lasteaia kohatasude osas tegid mitmed teised Eesti omavalitsused, näiteks Tartu ja Pärnu, otsused märksa operatiivsemalt. Ei ole mõtet edasi lükata seda, mis nagunii tuleb ära teha,” ütles Raimond Kaljulaid.

“Samuti väärib tunnustust, et Tallinna koolilastele on tagatud võimalus vajadusel saada sooja koolitoitu. Ka siin jäi linnavalitsus probleemi märkamise ja lahendamisega hiljaks, kuid tänaseks on probleemiga
tegeletud,” lisas Kaljulaid.

Tema sõnul on aga kaks väga olulist sihtrühma, kellega linn ei ole piisavalt tegelenud ja kellele ei ole antud piisavalt selgeid sõnumeid – pealinna eakad ja ettevõtjad.

“Esiteks muidugi eakad, eriti üksinda elavad eakad, kes vajavad täna linnapoolset täiendavat toetust selle kriisiga toime tulemisel. Kiireimas korras on vaja leida lahendused, kuidas aidata eakatel inimestel saada kätte toidukaupu. Hetkel ei ole väga paljudel eakatel inimestel, eriti üksikutel pensionäridel teist valikut, kui jätkuvalt külastada toidupoodi. Siin peab linn näitama üles märksa suuremat nutikust ja leidlikust,” selgitas Kaljulaid.

Ta jätkas: “Teiseks, Tallinna ettevõtjad. Taas tuleb tunnustada Tartut, kes on kogu selle kriisi ajal olnud Tallinnast kaks sammu ees. Tartu kogub oma ettevõtjatelt tagasisidet, kuidas eriolukord neid mõjutab, et seda süstematiseerida ning valitsusele edastada. Ka Tallinn, kus toodetakse üle pool Eesti SKT-st peab oma ettevõtluskogukonda tõhusalt esindama. Hetkel ei ole kuulda olnud, et linnavalitsus üldse selle probleemiga tegeleks.”

Kaljulaidi hinnangul peab linnavalitsus hakkama mõtlema mitu sammu ette. “Mis saab siis, kui see kriis kestab väga pikka aega? Mis saab, kui haigestunute arv Eestis hakkab kiirelt kasvama? Kuidas on siis tagatud linna elutähtsate teenuste – nagu veevarustus, prügivedu, ühistransport – toimimine? Ühtlasi on vaja linnal tegutseda, kuidas tagada linna haiglatele isikukaitsevahendid ning valmistuda selleks, kus arstiabi vajadus suureneb oluliselt.”