Rainer Vakra: eesti-vene vastandus ei saa olema valimistel aktuaalne, sest sellest ei võidaks mitte keegi

Ann VaidaLõimumine

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra ei olnud nõus tänase Eesti Päevalehe looga, mis ennustas, et kohalike valimiste põhiteemaks Tallinnas kujuneb jälle vastasseis eestlaste ja venelaste vahel.

Eesti-vene vastandus ei ole Vakra hinnangul valimistel aktuaalne, sest sellest ei võidaks mitte ükski Eesti erakond, pealinn ega ka Eesti riik. “Tallinna uus linnavalitsus moodustatakse erakondade poolt, kelle jaoks on oluline koostöö, mitte vastandumine, sh koostöö erinevast rahvusest inimeste vahel meie paljurahvuselises linnas. Sotsidel saab siin olema juhtiv roll, sest just meie soosime koostööd ja mitte vastandumist,” teatas Vakra.

Aastate jooksul on tema sõnul Tallinnas põlistatud meeletu administratiivne ressurss (nii eelarveraha kui loendamatu hulk, umbes 300, ametnikku) ühe erakonna käigus hoidmiseks. See ressurss on võimalik vabastada ning suunata hoopis linna hüvanguks ja arenguks.

“Tallinn on üks Euroopa Liidu pealinnadest. Linn, mis peaks positsioneerima ennast konkurentsis Stockholmi, Varssavi, Kopenhaageni ja Riiaga – et olla regiooni parim elukeskkond, konkurentsivõimelise taristuga, meeldiva kuvandiga, paremini ühendatud ning avatud euroopalik linn. Just sellele tuleb tähelepanu pöörata,” leidis Vakra.

“180 kraadine pööre Tallinna juhtimises saab teoks siis, kui selle võtavad ette inimesed, kelle jaoks on olulisim linna käekäik ning on olemas selge kompetents tegeleda ka kommunaalküsimustega. Avatus väljapoole ja kogukondade vahel on Tallinna puhul edu alus,” lisas Vakra.

Tallinna valijaskond jaguneb tema sõnul laias laastus 50/50 eestikeelseteks ja venekeelseteks. Seniajani on suutnud SDE, IRL ja Reformierakond konkureerida vaid pooltele häältele – eestikeelsete omadele. Kõik venekeelsete hääled olid suures ulatuses lojaalsed Keskerakonnale. Seejuures on aga enam kui 60 protsendi venelaste jaoks teine valik just sotsiaaldemokraadid.

“Uues linnavõimus saab Sotsiaaldemokraatlik erakond etendama keskset rolli, viimaks läbi tallide tuulutamist ning avatud, puhta ja kaasava pealinna kujundamist,” teatas Vakra.

Delfi