Rainer Vakra: kas Keskerakond kardab Tallinna volikogu opositsiooni?

Ann VaidaTallinn

Tallinna volikogu asub neljapäeval arutama Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Reformierakonna,  EKRE ning IRLi ühiseelnõu, mis toob sõnavõtud ja poliitilised avaldused tagasi istungi algusesse.

„Meie eelnõu toetamine annab Keskerakonnale võimaluse näidata, et ta ei karda opositsiooni ega sisulisi debatte. Ühtlasi on see Keskerakonna saadikutele võimalus näidata, et nad  austavad demokraatlikku töökorraldust ning arvestatavad suure osa tallinlaste tahtega. Poliitilised diskussioonid tuleb volikogu saali tagasi tuua,“ ütles sotsiaaldemokraatide saadikurühma esimees Rainer Vakra.  Tema sõnul kuritarvitas Keskerakond oma ainuvõimu, kui ta aastate eest lämmatas volikogus sisulised diskussioonid.

Nelja erakonna ettepanek annab saadikutele õiguse esineda avaldustega, esitada arupärimisi või anda üle õigusaktide eelnõusid kohe pärast seda, kui volikogu on kinnitanud istungi päevakorra.

Tallinna volikogu lükkas 2014. aastal keskerakondlaste häältega ära avalduste ja ettepanekute ärakuulamise istungi algusest istungi lõppu. Toonase muudatuse eesmärgiks oli opositsiooni vaigistamine ja Keskerakonnale  ebamugavate küsimuste “peitmine” istungi lõppu. Pärast seda sammu on volikogus sisulise poliitilise debati pidamine tugevalt pärsitud.

„Kehtiv töökord on tekitanud olukorra, kus Keskerakonna saadikud lahkuvad peale hääletamist nõudvate päevakorra punktide lõppemist ning ei osale istungi lõpus poliitilises diskussioonis ja arvamuste avaldamises, mistõttu ei täida nad rahva poolt neile pandud kohustust olla kursis kõigi, kaasa arvatud opositsiooni poolt tõstatatud probleemidega. Poliitiliste arutelude viimine volikogu istungi päevakorra lõppu oli Keskerakonna soov vähendada demokraatiat ja läbipaistvust volikogude istungitel,” märgivad  eelnõu esitajad seletuskirjas.

Volikogu põhimääruse muutmise eelnõu asub Tallinna linnavolikogu arutama neljapäeval, 22. veebruaril.