Rainer Vakra: metsa ei tohi raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab

Ann VaidaKeskkond

Loodussõprade ja -kaitsjate poolt riigikogule esitatut petitsiooni vastu võttes ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, et komisjon hakkab ettepaneku üle arutama esimesel võimalusel ning kaasab kõik osapooled.

“Mitte mingil juhul ei tohi metsa raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab. See põhimõte on kirjas ka valitsusliidu leppes,” ütles Vakra.

Vakra hinnangul on petitsiooni esitajad osutanud tõsisele võimalikule probleemile, et metsa raiumise ja juurdekasvu mahtude arvutamisel on kasutatud erinevaid metoodikaid, mistõttu pole andmed võrreldavad. “Kiiremas korras tuleb need andmed üle kontrollida, et saada selgust tegelikust olukorrast. Niikaua kui andmed pole korrektsed või põhinevad erinevatel meetoditel, ei saa keegi väita, et probleemi pole,” rõhutas Vakra.

Vakra sõnul on metsanduspoliitika kujundamisel oluline lähtuda teaduspõhisest lähenemisest ning kestlikust ja heaperemehelikust kasutamisest. “Eesti mets on meie ühine vara, mille eest peame ühiselt hoolt kandma. Kindlasti kaasame keskkonnakomisjoni arutelule metsaseaduse üle kõik osapooled,” lisas Vakra.