Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimeheks valiti Eduard Odinets.

digiUncategorized

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimeheks valiti taas Toomas Kivimägi ja aseesimeheks Eduard Odinets.

Põhiseaduskomisjoni erakorralised esimehe ja aseesimehe valimised toimusid seoses senise aseesimehe Lauri Läänemetsa asumisega riigikaitsekomisjoni liikme kohale.

Põhiseaduskomisjoni kuuluvad veel Kalle Grünthal, Oudekki Loone, Tõnis Mölder, Paul Puustusmaa, Urmas Reinsalu, Marko Torm ja Mart Võrklaev.

Põhiseaduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning Riigikogu, presidendi, valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.