Riina Sikkut: Euroopa Liidu sotsiaalsamba põhimõtete elluviimine ei tohi rohe- ja digipöörde kõrval ununeda

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut rõhutas täna riigikogus peetud Euroopa Liidu debatil, et Eesti peab pühenduma Euroopa sotsiaalsamba põhimõtete elluviimisele samaväärselt kui ta panustab rohepöördesse ja digipöördesse.

„Eesti eesistumise ajal allkirjastati 2017. aasta novembris Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Peaminister oli tollal Jüri Ratas, kes ütles, et sotsiaalsammas väljendab seda, millesse Euroopa usub: “Me tahame Euroopat, mis võitleks töötuse, vaesuse ja diskrimineerimise vastu, Euroopat, mis pakub võrdseid võimalusi noortele ja haavatavatele.” Sotsiaalsambal on 20 põhimõtet ja õigust alates elukestvast õppest soolise võrdõiguslikkuseni ning alates õiglasest palgast pikaajalise hoolduseni,“ märkis Sikkut.

Sikkuti sõnul on Euroopa Liit sotsiaalsamba tegevuskavaga edasi liikumas ja on äärmiselt oluline, et seda teeks ka Eesti. „Me kipume unustama, et ühtekuuluvus ei ole vaid liikmesriikide vahel. See ei tähenda Saksa, Rootsi või Hollandi maksumaksjate raha panemist Eesti kergliiklusteedesse, hooldekodudesse, töövõimereformi rakendamisse või noorte karjäärinõustamisse. Ühtekuuluvus peab olema ka siseriiklik: Harjumaa on solidaarne Ida-Virumaaga ja kõrgepalgaline madalapalgalistega,“ rääkis Sikkut. „Ambitsioonikate riiklike ja üleeuroopaliste eesmärkide sotsiaalne hind ei tohi aga ühegi liikmesriigi ega ühegi piirkonna jaoks olla ebavõrdsuse suurenemine.“

Nii Eesti riigi kui ka Eesti inimeste huvides on olla osa rohelisest,digitaalsest ja muidugi ka sotsiaalsest Euroopast. „Jõudu meile sotsiaalsema Eesti ja Euroopa nimel!“ sõnas Sikkut.