Riina Sikkut: hambaravihüvitis on oluline tervise ebavõrdsuse vähendamiseks

Ann VaidaTervishoid

Hambaravihüvitise olulisim eesmärk on vähendada ebavõrdsust tervises ja võimaldada juurdepääsu hambaravile neile inimestele, kellele see on rahalistel põhjustel seni kättesaamatu olnud, ütles eile sotsiaalministeeriumis Eesti Hambaarstide Liidu esindajatega kohtunud tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Minister Sikkuti sõnul pakutakse Eestis kvaliteetset hambaravi ja selle eest oleme kõigile hambaravikliinikutele ja ravi kvaliteedi eest seisvale Eesti Hambaarstide Liidule väga tänulikud. Samas kuna haigekassa pikki aastaid hambaravi ei hüvitanud ja inimesed on pidanud selle eest ise maksma, siis on see tinginud suure ebavõrdsuse teenuse kättesaadavuses.

„Hambaarstid on andnud haigekassale tagasisidet, et nende vastuvõtule on viimase aasta jooksul jõudnud inimesed, kes ei ole pikalt või kunagi varem nende vastuvõtul käinud. See näitab, et hüvitis on aidanud muuta hambaraviteenuse inimestele kättesaadavamaks,“ ütles minister Riina Sikkut. „Ühtlasi on hüvitis oluline panus hambahaiguste ennetusse, kuna hambaarsti vastuvõtul käik on oluline osa profülaktikast, hambaarst saab üle rääkida suutervise põhitõed ja seda kahtlemata hüvitis võimaldab.“

Ministri sõnul ei ole praegune hüvitise summa kindlasti piisav, et kõigi inimeste hambaid korda teha, kuid see on siiski esimene samm selle poole, et teenus oleks laiemale osale elanikkonnast kättesaadav.

Uuringud on näidanud, et katmata ravivajadus on meil kõige suurem just hambaravis. Rahalistel põhjustel on hambaarsti juurde minemata jätnud ligi 285 000 inimest. Iga-aastased haigekassa ja sotsiaalministeeriumi tellitud uuringud “Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile” näitavad, et hambaarsti juures ei käida majanduslikel põhjustel. 2014. aasta terviseuuringust selgus, et 31% abivajajatest oli jäänud viimase 12 kuu jooksul rahalistel põhjustel ilma vajalikust hambaravist.

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Hambaarstide Liidu esindajad olid ühel meelel, et senisest enam tuleks panustada laste ja lastevanemate suurtervise alase teadlikkuse ja tervisekäitumise parandamisse. Haigekassa tasub kuni 19-aastaste laste ja noorte hambaravi eest, kuid tasuta hambaravi on sellele vaatamata kasutanud vaid 53 protsenti sihtrühmast.

„Laste õigete hügieeniharjumuste ja regulaarse hambaarsti juures käimise abil on võimalik tulevikus hambaravikuludelt märkimisväärselt säästa,“ ütles minister Riina Sikkut. „Lisaks  on teada, et hammaste tervis mõjutab olulisel määral kogu keha tervislikku seisundit, mistõttu on oluline panna alus korralikule suuhügieenile juba lapsepõlves.”

Haigekassa on juba pea kümme aastat rahastanud Eesti Hambaarstide Liiduga koostöös ellu viidavaid laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse nii lapsi kui lapsevanemaid laste suutervise eest hoolt kandma. Lapse hambaid võiks arstile näidata juba aastavanusena ning edaspidi vähemalt kord aastas neid hambaarsti juures kontrollimas käia. Vaata lisa: www.suukool.ee.

Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarst. Laste tasuta hambaravi pakuvad 338 Haigekassaga lepingu sõlminud hambaravikliinikut üle Eesti. Täiskasvanute hambaravihüvitist pakuvad 282 hambaravikliinikut. Endale lähima arsti leiab haigekassa kaardirakenduselt.

Kontrolli oma hüvitise jääki selleks aastaks! Seda saab teha riigiportaalis www.eesti.ee („Hambaravi- ja proteesiteenuste info“). Soodustuse summa kehtib ühel kalendriaastal.

Vaata ka: Uuring: Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti Terviseuuringu 2014 andmetel