Riina Sikkut: Inimesed soovivad heldemat pensioni, aga selleks tuleb tulevikuks säästa

Kirill KlausPension

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut tõstis täna riigikogus peetud pensionidebatil esile, et pensionisüsteemi muudatused tuleb teha pärisinimeste jaoks, kes on vahel ekslikud ja ebaratsionaalsed ning kes kipuvad tänast rohkem väärtustama kui homset.

„Me teeme seadusi mitte ideaalinimeste, vaid pärisinimeste jaoks. Inimesed hindavad sageli oma eluiga lühemaks, kui see tegelikult kujuneb. Me eelistame tänaseid kulusid 30-40 aasta pärast tehtavatele, usaldame kõhutunnet ja tuttava soovitust. See ei tähenda, et inimesed on rumalad või halvad või vastutustundetud. Inimesed on inimesed. Pensionisüsteemi kujundades tuleb sellega arvestada,“ ütles Sikkut.

Pärisinimeste pensioni peale mõeldes soovitas Sikkut arvestada nelja asjaga. „Esiteks, inimesed soovivad tulevikus paremat elu. Ei ole võimalik, et pensionile jäädes tõstame järsku käed üles ja lepime aastakümnete pikkuse eluga toimetuleku piiril,“ rääkis Sikkut. Väärikas vananemine on Sikkuti sõnul inimeste ootus, millele vastamiseks tuleb pensionisüsteemi heldemaks muuta ehk tänasest rohkem säästa. „Plaanitavad muudatused viivad vastassuunas – vähenevad pensionisäästud ja tulevase penisoni heaks kogumine. Viimase 16-17 aasta jooksul kogutu väljavõtmine, sealhulgas nii, et väheneb esimese samba pension, on selline narrus, mille peale seni pole ükski riik tulnud,“ lausus Sikkut.

Teiseks osutas Sikkut sellele, et kavandatavad teise samba muudatused, mis võimaldavad inimestel ise investeerida või oma sääste hallata, ei lähe kokku nende tegelike käitumiseelistustega. „Uuringu põhjal ei soovi 73% inimestest investeerides võtta üldse finantsriske ning seni investeerib oma sääste umbes 5% inimestest,“ lisas ta.

Veel peatus Sikkut sellel, et kui inimesed väljuvad teisest sambast ja loobuvad edasisest kogumisest, siis võimendub niigi suur inimeste sissetulekute ebavõrdsus nende tulevases pensionis. „Aga riigil tuleb tagada toimetulek kõigile, kes on pensionieas“ lausus ta.* „*Neljandaks, lapsed ei ole pensionisammas. Lapsed on õnn ja rõõm ja sotsiaalne suhtlus. Võimalik, et ka vabatahtliku hoole ja rahalise toe pakkujad.“

Sotsiaaldemokraadid toetavad teise samba väljamaksete süsteemi paindlikumaks muutmist, kuid ei ole nõus teise samba lõhkumisega, mille tulemusena kasvab edaspidi oluliselt toimetulekuraskustes eakate arv.

Mõttekoja Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo rääkis tänasel pensioniarutelul pensionisüsteemi eesmärgist ja põhimõttelistest valikutest, kuidas vanemaealiste toimetulek kindlustada. Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik tõi juurde rahvusvahelise kogemuse pensionisüsteemide kujundamisest ning Tartu Ülikooli doktorant ja majandusekspert Kaspar Oja kõneles sellest, milline on pensioniks säästmise ja makromajanduse vastastikune mõju.