Riina Sikkut: Isamaa toob teist pensionisammast lammutades vaesust juurde

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Priit Sibul ei saa või ei taha aru saada teise pensionisamba loomise põhjustest, selle eesmärgist ega praeguse «pensionireformi» mõjust, kirjutab riigikogu liige Riina Sikkut (SDE) vastuseks Priit Sibula arvamusloole «Pensionidebatt paljastas sotsiaaldemokraatide tõelise pale.»

Ekslik ja ebaoluline on kogumispensioni puhul rääkida mingist valikuvabadusest, mille eest Isamaa väidab end seisvat. Muidugi on valiku omamine ja ise otsustamine inimestele tähtsad. Hea, kui elus on valikuid. Aga pensioniks kogumisel ei ole senisest suurem valik küll kriteerium, mille pärast 16 aastat kogutud säästud korraga kätte jagada. Toon paralleeli haridusest. Ka lastele on valiku võimaldamine tähtis, aga sellegipoolest on meil kohustuslik põhiharidus. Lapsed võiksid ju valida, kas nad tahavad hommikul vara tõusta, kehalises kasvatuses käia, koduseid ülesandeid lahendada, füüsikat õppida või eksameid sooritada. Kui peame kõige olulisemaks täielikku valikuvabadust, siis tuleks selline valik lastele ju anda. Aga põhiharidus on kohustuslik, et meil oleks täiskasvanueas üldse võimalik valikuid teha.

Samamoodi on kohustusliku pensionikogumisega. Inimene saab oma palga puhul otsustada toidu ja teleka, riiete ja reisi peale kulutamise üle, aga osa oma teenitud raha puhul sellist täielikku valikuvabadust ei ole – maksud ja teise samba makse tuleb tasuda. Ja teise sambasse kogumise kohustuslikkus võimaldab inimesel siis, kui vanuse ja tervise tõttu enam tööl käimine pole võimalik, ikkagi tagada sissetulek, et pensionieas oleks võimalik toime tulla ja valikuid teha.

Kaheldamatult seisavad sotsiaaldemokraadid madalapalgaliste toimetuleku eest pensionieas. Just väikest palka teenivatel inimestel on teine pensionisammas ainuke finantsvara ja suurim kogutav sääst. Aga olemasolevat pensionisüsteemi saab paremaks teha. Näiteks võiks riik madalapalgaliste teise sambasse lisaks panustada, nii et kellegi tulevane pension ei jääks väiksemaks kui 40% keskmisest palgast.

Napi palgaga inimeste eest seistes pooldasime eelmisel aastal esimese samba sõltumist vaid tööstaažist mitte sissetulekust. Kui inimene töötab täiskohaga ühe aasta, siis peaks ta saama ka pensioni selle ühe tööaasta eest. Praegu saab Priit Sibul ühe tööaasta eest kindlustusosaku väärtuseks umbes 3, madapalgaline näiteks 0,5. Ehk siis Priit Sibula aastast tööd väärtustame pensionieas kuus korda rohkem kui kassapidaja oma. Isamaa eelmisel aastal esimese pensionisamba solidaarseks muutmist ei toetanud.

Teise samba lammutamine on vastutustundetu ja lühinägelik tulevaste pensionäride vaesusesse viimine ning äärmiselt küüniline viis inimeste pensionisäästude eest täita koalitsioonileppes kokku lepitut.

Riina Sikkut: Isamaa toob teist pensionisammast lammutades vaesust juurde