Riina Sikkut: kriisiga toimetulek ja turvaline tulevik nõuavad õpetajate, politseinike ning päästjate palgatõusu

digiKriisist väljumine

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2022. aasta riigieelarvele 18 muudatusettepanekut, mis muuseas näevad ette 200 euro suuruse miinimumpalga tõusu õpetajatele, päästjatele, politseinikele, sotsiaaltöötajatele ja kultuuritöötajatele.

„Meie muudatuste teravik on palkadel. Valitsus saatis riigikogule arutamiseks eelarve, mis jätab palgakasvud poolikuks. See ei lahenda põletavat õpetajate järelkasvu ja hariduse tuleviku probleemi ega väärtusta piisavalt meie siseturvalisuse kaitsjaid, sotsiaaltöötajaid ja kultuuritöötajaid,“ ütles rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide ettepanekud on Sikkuti sõnul suunatud sellele, et Eesti areng ei peatuks. „Kiire majanduskriisist taastumine väljendub praegu nii kõrges inflatsioonis kui erasektori jõudsas palgakasvus. Sellises olukorras on hädavajalik, et riik asuks täitma  kokkulepet, et õpetaja palk peab jõudma 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Samuti peab kõigi nende väärt ametite pidajate miinimumpalk kerkima keskmise palga tasemeni. Vastasel juhul oleme silmitsi terava töötajate puudusega,“ sõnas Sikkut.

Palgatõusu ettepanekud  nõuavad riigikassast järgmisel aastal kokku 38,2 miljonit eurot. Eelarve teisel lugemisel seisavad sotsiaaldemokraadid samuti laste huvihariduse kärpe ärajätmise eest, mille hind on neli miljonit eurot. “Kriisi koorma laste kanda jätmine on ebaõiglane – lastel on õigus oma annete väljaarendamisele ja heale vaimsele tervisele,“ märkis Sikkut.

Ülejäänud muudatusettepanekud puudutavad tasuta õigusabi mahu kahekordistamist, toimetulekupiiri tõstmist 150 eurolt 170 eurole, küttekollete korda tegemise jätkuvat rahastamist, päikesepaneelide paigaldamise toetamist hajaasustuse piirkondades, tulumaksuvaba alampalka ja kolme miljoni euro eraldamist kultuuriranitsa projektile.